Thermo-Fit

Validatie van eigenschappen van thermisch gemodificeerd hout voor toepassing in gevelbekleding en terrassen

Bij thermische modificatie van hout wordt de chemische opbouw van een houtcel veranderd door het hout gedurende een bepaalde tijd te verhitten tot temperaturen tussen 160°C en 260°C. Dit heeft als resultaat dat het hout stabieler wordt en dat de biologische duurzaamheid ervan verbetert. Deze techniek biedt de mogelijkheid om op een duurzame manier minderwaardige houtsoorten op te waarderen. Het opent deuren naar nieuwe toepassingen voor lokale houtsoorten en vormt een interessant alternatief voor duurdere tropische houtsoorten die bovendien steeds minder beschikbaar zijn.

Afbeelding Thermo Fit


Dit project heeft als eerste doel parameters te bestuderen om de kwaliteit van het modificatieproces te evalueren als aanvulling op de norm CEN TS 15679. Als tweede doel wordt nagegaan welke invloed het modificatieproces heeft op de brandreactie (gevelbekleding) en op de mechanische eigenschappen (terrassen).

Van 1 december 2023 tot 30 november 2025 werken we aan de volgende vier prenormatieve doelstellingen:

  1. Uitbreiden van CEN TS 15679 met informatie omtrent modificatieprocessen en mogelijke opvolgparameters en parameters voor kwaliteitsopvolging
  2. Voorstel tot update van de CWFT-tabel in EN 14915
  3. Evaluatie van de brandreactie van gevelbekleding na veroudering via retentie analyse in EN 16755
  4. Fit for purpose analyse voor de toepassing terras.

De kennis die wordt opgebouwd met dit project zal zowel economische opportuniteiten als nieuwe innovatiemogelijkheden bieden voor tal van schakels in de bedrijfskolom hout.

Dit project (CCN/NBN/PN2023A69) wordt gesteund door de FOD Economie.


Contact: imke@wood.be