De Dienst Veiligheidsadvies (DVA)

Heeft u problemen met veiligheid op het werk? WOOD.BE helpt u!

Wat kan WOOD.BE doen voor de veiligheid op het werk?

Heeft u vragen bij:

  • de wettelijke verplichtingen m.b.t. het preventiebeleid;
  • wat u als klein of groot bedrijf precies moet doen;
  • het opstellen en invullen van diverse verplichte documenten;
  • de praktische implementatie van uw preventiebeleid?

Aarzel niet en neem nog vandaag contact op met onze Dienst Veiligheidsadvies (DVA). Na afspraak krijgt u een bezoek in uw bedrijf waarbij u een direct en bruikbaar advies krijgt met een schriftelijk rapport.

Hoe adviseert WOOD.BE u bij uw veiligheidsbeleid?

De Dienst Veiligheidsadvies wil de bedrijven op een praktische manier helpen en bijstaan bij het uitvoeren van het wettelijk preventie- en veiligheidsbeleid.

De DVA heeft precies tot taak om de preventieadviseur binnen de bedrijven bij te staan en te helpen bij het uitvoeren van een aantal concrete taken, zoals:

  • het uitvoeren van risicoanalyses;
  • het opstellen van verslagen voor indienststelling;
  • het opmaken van gepersonaliseerde instructiekaarten;
  • adviseren bij het opmaken van een globaal preventieplan en jaaractieplan;
  • motivatie- en vormingssessies voor de hiërarchische lijn;
  • opstellen van waarschuwings- en alarmprocedures bij brand;

Wie adviseert WOOD.BE inzake veiligheid en preventie?

Alle bedrijven uit de hout- en meubelindustrie kunnen een beroep doen op de Dienst Veiligheidsadvies mits het betalen van een beperkte jaarlijkse bijdrage, die afhankelijk is van het aantal werknemers in het bedrijf

Onze ervaring en expertise staan tot uw dienst

Onze Dienst Veiligheidsadvies heeft meer dan 25 jaar ervaring met externe advisering. U kunt rekenen op de bijstand van een gekwalificeerde veiligheidsadviseur niveau 1.

In zijn werking wordt deze dienst bijgestaan door een stuurgroep samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en de overheid.

Het grote voordeel van de Dienst Veiligheidsadvies is vooral zijn pragmatische aanpak!

Download hier onze info-fiche.

Contact

WOOD.BE, dienst veiligheidsadvies

Tel.: 02/558 15 50

E-mail: marina@wood.be