Health & Safety

Heeft u problemen met veiligheid op het werk? WOOD.BE helpt u!

Wat kan WOOD.BE doen voor de veiligheid op het werk?

Heeft u vragen over de uitvoering van risicoanalyses, de opmaak van een globaal preventieplan, een jaaractieplan of indienststellingsverslagen? Dan kan u als bedrijf uit de hout- en meubelindustrie terecht bij onze dienst Health & Safety.

Onze preventieadviseur niveau 1 staat u of uw preventieadviseur graag bij in de praktische implementatie van uw preventie- en veiligheidsbeleid. Afhankelijk van de risico’s in uw onderneming, de mate waarin uw preventiebeleid reeds is uitgebouwd en uw interne organisatie, komen wij minstens één keer per jaar langs in uw bedrijf en leveren direct en bruikbaar veiligheidsadvies af.

Zo kan u bij onze dienst Health & Safety onder meer terecht voor:
  • Het uitvoeren van risicoanalyses
  • Advies op het vlak van brandpreventie, explosieveiligheid, evacuatieprocedures…
  • Het opstellen van actieplannen (globaal preventie- plan en jaaractieplan)
  • Het opmaken van indienststellingsverslagen en veiligheidsinstructies
  • Het uitvoeren van metingen ter evaluatie van bloot- stelling aan lawaai, trillingen of stof
  • De evaluatie van blootstelling aan chemicaliën
  • Het up-to-date houden van uw preventiedossier en de documenten die wettelijk verplicht zijn

We helpen u graag verder op het vlak van veiligheid, maar ook voor thema’s als ergonomie en gezondheid kan u bij ons terecht.

Bekommerd om de veiligheid binnen uw bedrijf?
Contacteer: marina@wood.be