Accreditatie en kwaliteit

Ons labo is geaccrediteerd voor het grootste deel van zijn activiteiten

Wat is accreditatie?

Ons labo voert testen en analyses uit volgens vastgelegde referentiedocumenten, zoals bijvoorbeeld normen.

Als bewijs van competentie, onafhankelijkheid en onpartijdigheid kan een labo zich laten accrediteren volgens de norm EN ISO/IEC 17025, die de eisen en verplichtingen vastlegt voor geaccrediteerde laboratoria. Deze accreditatie wordt verstrekt door een derde partij, namelijk Belac (*), die op regelmatige tijdstippen audits uitvoert bij WOOD.BE. Na een positieve beoordeling en als bewijs van deze accreditatie wordt door Belac een accreditatiecertificaat afgeleverd, waardoor WOOD.BE gebruik kan maken van het Belac logo op zijn testverslagen of certificaten.

Kortom, accreditatie is een bewijs van competentie, afgeleverd door een bevoegde autoriteit.

(*) Belac is de Belgische Accreditatie instelling


Waarom accreditatie?

Dankzij deze accreditatie bent u zeker dat de betrokken activiteiten binnen WOOD.BE worden uitgevoerd volgens strikt voorgeschreven procedures.

Deze procedures vertalen zich onder meer in het uitvoeren van interne audits, regelmatige kalibratie van meettoestellen en het vastleggen van meetonzekerheden en andere mogelijke factoren die de resultaten kunnen beïnvloeden. Samengevat leidt accreditatie tot een grondig gestructureerde werkomgeving met tal van controlepunten die een continue kwaliteit van de activiteiten van WOOD.BE moeten garanderen.


Wat is uw voordeel?

Accreditatie heeft tot doel om de resultaten, beschreven in onze testverslagen, uniform, herhaalbaar en betrouwbaar te maken. Ook impartialiteit is hierbij een allerhoogste aandachtspunt.

Op deze manier zal het testverslag dat u van ons ontvangt meer waarde en geloofwaardigheid hebben ten opzichte van klanten en/of overheidsinstellingen. Onze accreditatie is uw extra troef!


Waar vind ik de lijst met geaccrediteerde proeven?

Deze lijst (scope) is terug te vinden op de website van Belac (www.belac.be).


Voor welke diensten is WOOD.BE geaccrediteerd?

WOOD.BE bezit een accreditatie binnen drie belangrijke werkdomeinen:

  • testlaboratorium volgens EN ISO/IEC 17025
  • certificatie volgens EN ISO/IEC 17065
  • inspectie volgens EN ISO/IEC 17020


Internationale erkenning: een troef voor uw exportactiviteiten!

Aangezien Belac overeenkomsten en erkenningen heeft in het kader van EA (European co-operation for Accreditation), ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) en IAF (International Accreditation Forum), genieten onze verslagen en certificaten een erkenning tot ver buiten onze landsgrenzen. Deze accreditatie vergemakkelijkt het vrij verkeer van goederen op de internationale markt en betekent dus een belangrijk pluspunt voor uw exportactiviteiten!


Onze meetonzekerheid

Relevante meetonzekerheden kunnen steeds opgevraagd worden.


Nog vragen over onze accreditatie?

Neem gerust contact op met onze kwaliteitsmanager Sebastien Coudevylle. Ook voor eventuele klachten kan je steeds bij hem terecht.