WOODFORLIFE

Durability and performance in use of exterior wood products

WOODFORLIFE is een prenormatief onderzoeksproject met als algemene doelstelling het ontwikkelen van een methodiek om de levensduur van houtproducten objectief en correct te bepalen volgens ISO 15686-8.

WOODFORLIFE is een prenormatieve studie met als doel het ontwikkelen van een methodiek om de levensduur van houtproducten objectief en correct te bepalen volgens de norm ISO 15686-8.

WOOD.BE ontvangt regelmatig vragen over de levensduur van houten producten voor buitentoepassingen, zoals gevelbekleding, terrassen of tuinmeubilair. Uit deze vragen blijkt dat zowel producenten van houten materialen en producten alsook hun gebruikers en voorschrijvers nood hebben aan een geobjectiveerd kader betreffende de levensduur van houten producten.

De levensduur van een houten product wordt vaak gekoppeld aan een inschatting van de kans op biologische aantasting. De levensduur van een houten product omvat dus meer dan een duurzaamheidsklasse. Het vochtgedrag (hoe snel wordt het materiaal vochtig en blijft het vochtig?) speelt hierin een belangrijke rol (EN350: 2016). Innovatieve materialen zoals gemodificeerd hout of bamboe claimen net door dat aangepast vochtgedrag een verhoogde levensduur. Maar vochtdynamiek heeft ook een sterke invloed op de functionaliteit, die op haar beurt beïnvloed wordt door nog andere vormen van verwering. Hoe de materiaaleigenschappen veranderen in functie van de tijd is een belangrijke schakel die onderzocht zal worden binnen WOODFORLIFE.

Om een correcte inschatting te maken van levensduur van een houten product in buitentoepassing moet er dus rekening gehouden worden met het volgende:

  • Blijft het materiaal geschikt voor de beoogde toepassing? (bv. Gaat een gevel egaal vergrijzen?)
  • Is er een invloed van de constructie op de levensduur? (bv. Is de lijmvoeg duurzaam of verhoogt de kans op waterinsijpeling?)

In 2007 werd de norm ISO 15686-8 gepubliceerd om op basis van een factormodel de levensduur van een product te bepalen. De bovenstaande principes zijn echter belangrijke, maar nog ontbrekende schakels. Er zijn dus modellen nodig die op basis van materiaaleigenschappen en versnelde verouderingstesten toelaten de impact op de verwachte levensduur te bepalen.

De mogelijkheid om op objectieve wijze de levensduur van een houten product in buitentoepassing te kunnen voorspellen, laat het toe om troeven van hout als duurzaam materiaal beter uit te spelen en de groei in de huidige markt te bestendigen.

Dit project wordt uitgevoerd door WOOD.BE en ondersteund door het Bureau voor Normalisatie (NBN) en de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Contact: imke@wood.be