Ecy-Twin

Ecy-Twin is een nieuw initiatief dat KMO’s in de grensstreken (Hauts-de-France, Vlaanderen en Wallonië) uit de textiel-, kleding-, hout- en meubelsector wilt sensibiliseren en begeleiden op vlak van ecologisch ontwerp en duurzame ontwikkeling.

De verschillende partners van het project (zie onder) bieden KMO’s een betere toegang tot tools zoals levenscyclusanalyse, koolstofbalans®, beste beschikbare technologieën en ecologisch ontwerp. Ze helpen hen tevens om innoverende economische modellen in te voeren, zoals bijvoorbeeld product/dienstcombinaties.

De uiteindelijke bedoeling van dit project bestaat erin om duurzaam ontwikkelde producten een duwtje in de rug te geven op de markt (en hiermee te voldoen aan de verwachtingen van de consument) en KMO’s in de grensstreken nieuwe groeihefbomen aan te reiken.

Deze doelstelling kadert in de strategie Europa 2020, die KMO’s door een betere grensoverschrijdende samenwerking en de nodige ondersteuning vlotter toegang wil verschaffen tot de markt.

Contact: susanna@wood.be

Projectpartners:
Celabor
Centexbel
WOOD.BE
ENSAIT Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles
Fedustria
UIT Nord: Union des Industries Textiles du Nord
Université Libre de Bruxelles

Geassocieerde partners :
Fibois Hauts de France
CD2E
Pôle compétitivité UP-tex

Met de steun van:
Interreg FWVL
Waalse Gewest
Agentschap Innoveren & Ondernemen