Valumat: design-for-circularity

Begin november 2021 ondertekenden Valumat (het beheersorganisme voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor matrassen) en WOOD.BE (het kenniscentrum voor de hout- en meubelindustrie) een samenwerkingsovereenkomst. Tot eind 2028, dit is gedurende de gehele looptijd van het aanvaardingsplichtconvenant, zal WOOD.BE ondersteuning bieden aan Valumat en aan de matrassensector op vlak van “design for circularity”.

Context

Valumat heeft zich geëngageerd om een aantal activiteiten te initiëren inzake ecodesign en preventie. Deze activiteiten staan kort beschreven in artikel 5 van het aanvaardingsplichtconvenant dat werd afgesloten tussen de overheid en de matrassensector. Uit voorbereidend studiewerk en voorafgaand stakeholderoverleg is gebleken dat de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (U.P.V.) voor matrassen bij voorkeur de vorm zou aannemen van een aanvaardingsplicht in combinatie met een stimulans voor eco-innovatie in de matrassensector. Daarom zal de werking van Valumat niet enkel focussen op de selectieve inzameling en recyclage van matrassen, maar ook op “design-for-circularity” om de toekomstige reststromen waar mogelijk te voorkomen, te reduceren en/of gemakkelijker te kunnen ontmantelen en recycleren.

Valumat heeft een beroep gedaan op WOOD.BE voor de organisatie en coördinatie van deze activiteiten op vlak van ecodesign en preventie. WOOD.BE had in de periode 2014-2017 - in het kader van het project Innomat - reeds baanbrekend onderzoek verricht op vlak van ecodesign van matrassen. Dit resulteerde toen o.m. in de publicatie van een gids met ecodesign richtlijnen. Op deze ervaring gaan Valumat en WOOD.BE gedurende een periode van 7 jaar verder bouwen.

Aanpak

De aanpak die WOOD.BE zal hanteren voor de ondersteuning van Valumat en de matrassensector op vlak van “design-for-circularity” kan worden samengevat in 10 punten:

  1. de oprichting van een werkgroep “design-for-circularity”
  2. het uitwerken van een matraslabel (materialenpaspoort)
  3. het jaarlijks actualiseren van de gids met ecodesign richtlijnen
  4. eco-classificatie van matrassen en eco-modulatie van de milieubijdragen
  5. het initiëren van Europese normalisatie
  6. het ontwikkelen en uittesten van circulaire businessmodellen
  7. het opvolgen van de evolutie van de verwerkingstechnieken
  8. het inschatten van het potentieel voor hergebruik
  9. het uitwerken van een charter voor de bij Valumat aangesloten bedrijven
  10. het monitoren van de implementatie van “design-for-circularity” in de bedrijven

Gedurende de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst tussen Valumat en WOOD.BE kan blijken dat er bijkomend onderzoek nodig is. WOOD.BE zal deze onderzoeksnoden capteren en in functie hiervan de nodige contacten leggen met potentiële onderzoekspartners.

Uniek en toekomstgericht

De aanpak is uniek en toekomstgericht. Hiermee is Valumat dan ook een voorloper op Europees niveau en zelfs op wereldniveau.

Voor WOOD.BE betekent deze samenwerking de kans om verder te bouwen op de ervaring die werd opgedaan tijdens het project Innomat. De bijkomende kennis en ervaring die hierdoor in de komende 7 jaar zal worden opgebouwd, kan ook andere deelsectoren van de hout- en meubelindustrie ten goede komen.


Logo-Valumat