FurniPASS

Een digitaal productpaspoort voor de meubelsector
Logo Furnipass


Het digitale productpaspoort is een hulpmiddel om informatie over een product te verschaffen en de traceerbaarheid doorheen de levensloop transparant te maken. Steeds meer merken implementeren het vrijwillig voor hun producten. Het digitale productpaspoort staat centraal in de nieuwe Europese richtlijn over ecologisch ontwerp (Ecodesign for Sustainable Products Regulation of ESPR). De Europese Commissie voorziet in de invoering ervan voor verschillende categorieën van producten die in Europa worden verkocht. Behalve kledingtextiel wordt ook meubilair onder de prioritaire productgroepen gerekend.

Volgens deze ESPR-richtlijn moeten producenten en detailhandelaars transparantere productinformatie (materialen, processen, enz.) en traceerbaarheid aanbieden tijdens de levenscyclus van het product, om circulaire en duurzamere benaderingen zoals hergebruik, herbestemming en recyclage te vergemakkelijken. Op deze manier worden de energie- en materiaalefficiëntie, de gebruiksduur en de verwerking bij einde leven van producten verbeterd. Transparantere productinformatie helpt consumenten tevens bij het nemen van milieuvriendelijkere beslissingen tijdens hun aankopen.

Binnen dit kader lanceerden WOOD.BE en haar partner TripleR.io het project FurniPASS, dat deel uitmaakte van de projectoproep BBBC 2023 (Belgium Builds Back Circular) van de FOD Volksgezondheid en een looptijd heeft van 2,5 jaar (2024 – midden 2026).

Het doel van FurniPASS is om een digitaal paspoort voor meubelen te ontwikkelen dat voldoet aan de Europese vereisten voor digitale productpaspoorten volgens ESPR. Vermoedelijk wordt het productpaspoort voor meubelen verplicht in 2027. Furnipass biedt hiermee een oplossing aan de meubelsector. Dit productpaspoort is gericht op de verschillende spelers binnen de meubelwaardeketen (fabrikanten, herstellers, demontage- en recyclage bedrijven, enz.), de consument, meubelfederaties en overheidsinstanties die op termijn een digitaal paspoort zullen implementeren, gebruiken en controleren.

De belangrijkste activiteiten van FurniPASS zijn:

  • In kaart brengen van de Belgische meubelwaardeketen en haar einde levenscyclus
  • Opstellen van ecodesign richtlijnen voor de meubelindustrie
  • Ontwikkelen van een productpaspoort voor meubelen
  • Een werkend prototype van het productpaspoort in een demo-omgeving
  • Het communiceren van de resultaten en de opgedane ervaringen via workshops en een studiedag

____________

Projectpartner:


Dit project wordt gesteund door de FOD Volksgezondheid.

Logo Fod Volksgezondheid