CE-markering via geharmoniseerde norm

Certificatie in het kader van de Europese Bouwproductenverordening

Met het oog op Europese harmonisatie en het wegwerken van handelsbarrières werd de bouwproductenverordening (BPV) 305/2011 ingevoerd. De bouwproductenverordening beschrijft hoe de prestaties van bouwproducten op een eenduidige manier kunnen beoordeeld en gecommuniceerd worden (via een prestatieverklaring en CE-markering). Voor de meeste bouwproducten werden deze regels inmiddels vastgelegd in Europese geharmoniseerde normen.

De volledige lijst van normen vindt u op Nando. De normen zelf kunt u bestellen via NBN. Deze normen leggen onder meer de testmethodes vast, alsook het systeem voor de beoordeling en de verificatie van de prestatiebestendigheid (Assessment and Verification of Constancy of Performance of afgekort AVCP). Hoe meer veiligheids- en gezondheidsrisico’s er aan een product verbonden zijn, hoe strenger dit AVCP niveau is en hoe meer toezicht er is door een onafhankelijke en genotificeerde instelling (notified body). In geval van AVCP niveau 1 en 2 treedt WOOD.BE op als genotificeerde certificatie-instelling (notified body 1161).

Bij niveau 3 is er geen verplichte certificatie en kunt u een beroep doen op WOOD.BE als genotificeerd testlabo (notified body 1161).

In onderstaande tabel kunt u de meest courante producten uit onze sectoren terugvinden met hun respectieve AVCP niveaus. Via de bijzondere certificatiereglementen. Voor bepaalde producten kunnen in functie van een aantal parameters verschillende AVCP niveaus van toepassing zijn. Met vragen of voor verdere info kunt u terecht bij onderstaande contactpersonen. Het certificatieproces om te voldoen aan de wettelijk verplichte CE-markering wordt opgestart door het doorsturen van een ingevuld aanvraagformulier.

Geharmoniseerde norm Onderwerp AVCP niveau Bijzonder certificatiereglement Contactpersoon
EN 13964: Verlaagde zolderingen 1/3/4 Bijzonder certificatiereglement EN 13964 raymond@wood.be
EN 13986: Houtachtig plaatmateriaal voor gebruik in de bouw 1/2+/3/4 Bijzonder certificatiereglement EN 13986 thomas@wood.be
EN 14041: Laminaatvloerbekleding 1/3/4 Bijzonder certificatiereglement EN 14041 ward@wood.be
EN 14080: Gelijmd gelamelleerd hout 1 Bijzonder certificatiereglement EN 14080 ward@wood.be
EN 14081-1: Naar sterkte gesorteerd timmerhout 2+ Bijzonder certificatiereglement EN 14081 kim@wood.be
EN 14250: Geprefabriceerde dragende delen met hechtplaten  2+ Bijzonder certificatiereglement EN 14250 ward@wood.be
EN 14342: Houten vloeren. 1/3/4 Bijzonder certificatiereglement EN 14342 ward@wood.be
EN 14915: Wand- en gevelbekleding van massief hout 1/3/4 Bijzonder certificatiereglement EN 14915 inge@wood.be
EN 15497: Structureel gevingerlast hout 1 Bijzonder certificatiereglement EN 15497 ward@wood.be

Voor bepaalde producten bestaan (nog) geen geharmoniseerde normen. Voor deze gevallen kunt u meer info vinden op de pagina CE markering via ETA.

Meer informatie kunt u ook steeds bekomen via boven- en onderstaande websites en mailadressen.

Informatie over de geldige wetgevingen: bouwproductencontactpunt

Informatie over normalisatie: normenantenne