Chain of Custody volgens PEFC-norm

Coc-certificatiesystemen volgen de houtstromen van bos tot consument

Onverantwoord bosbeheer is een bedreiging voor het bos op lange termijn en bijgevolg ook voor het economisch potentieel van het bos. CoC-certificatie (Chain of Custody) levert de garantie dat het hout (of het afgeleide product) een herkomst heeft uit verantwoord beheerde bossen, en dit via een certificatie van alle schakels in de keten van het bos tot aan het eindproduct.

Op de website van PEFC vindt u een beschrijving van hun systeem, hun referentiedocumenten en FAQ's.

Indien u engagement wilt tonen voor verantwoord bosbeheer en indien u dit wilt uitdragen naar uw klanten via een PEFC certificatie, volstaat het ons een ingevulde infofiche door te sturen. Op basis van deze informatie ontvangt u van ons per kerende een vrijblijvende offerte en een aanvraagformulier. Via de certificaten database kunt u de bedrijven opsporen die door WOOD.BE reeds zijn gecertificieerd.

Meer informatie over het certificatieproces kunt u vinden in de onderstaande bijzondere certificatiereglementen van WOOD.BE. Op verdere vragen antwoorden onderstaande contactpersonen met veel plezier.

PEFC

vraag label
Ik wens een certificatie aan te vragen Infofiche certificatie
Ik wil de details van de certificatie kennen Bijzonder certificatiereglement PEFC
Ik ben op zoek naar een certificaat Certificaten database
Ik heb nog andere vragen en neem contact ward@wood.be

PEFC/07-4-01