CARB (Californian Air Resource Board) certificatie

Testen en certificeren in het kader van wetgeving omtrent emissie van formaldehyde

Indien men in Californië houten plaatmateriaal (multiplex, spaanplaat, vezelplaat, …) op de markt wil brengen - hetzij als plaat, hetzij verwerkt tot meubel - dient men te voldoen aan de Californische wetgeving m.b.t. de emissie van formaldehyde in de binnenlucht.

Deze wetgeving heeft zijn neerslag gevonden in § 93120 "Airborn Toxic Measure to Reduce Formaldehyde Emissions from Composite Wood Products".

In dit document worden voor de verschillende types platen grenswaarden opgegeven en worden de verplichtingen van de verschillende partijen - producenten, verdelers en certificatie-instellingen - beschreven.

WOOD.BE werd door CARB genotificeerd voor het testen en certificeren van deze producten.

Via de certificaten database kunt u de bedrijven opsporen die door WOOD.BE reeds zijn gecertificeerd

CARB

vraag label
Ik wens een certificatie aan te vragen Aanvraagformulier certificatie
Ik wil de details van de certificatie kennen thomas@wood.be
Ik ben op zoek naar een certificaat Certificaten database
Ik heb nog andere vragen en neem contact thomas@wood.be