Normenantenne

Bij de normenantenne van WOOD.BE vindt u informatie over normen voor de hout- en meubelindustrie

Onze normenantenne is er om de ondernemingen van de hout- en meubelindustrie te informeren over het normalisatiegebeuren en het belang ervan voor de bedrijfsvoering.

Onze normenantenne biedt volgende diensten aan:

  • de ondernemingen sensibiliseren voor normen (via workshops, infosessies, publicaties, website, ...);
  • de ondernemingen informeren over de normen die in voorbereiding zijn;
  • de ondernemingen helpen bij opzoekwerk, de interpretatie en de toepassing van normen.

De normenantenne van WOOD.BE maakt deel uit van een netwerk van normenantennes, verzorgd door verschillende collectieve centra, die sectoraal georganiseerd zijn. Meer informatie over dit netwerk vindt u op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

WOOD.BE heeft deze normenantenne ontwikkeld om de ondernemingen van de sector een gemakkelijkere toegang te verlenen tot de voornaamste normen en technische reglementeringen die van toepassing zijn op hun activiteiten.

De personen die verantwoordelijk zijn voor de werking van de normenantenne van WOOD.BE zijn ook actief betrokken bij de werking van de verschillende technische commissies, die in de rubriek "sectoroperator" vermeld worden. Op die manier zijn zij vertrouwd met de inhoudelijke kant van normalisatie en kunnen zij met kennis van zaken de bedrijven bijstaan.

Onze normenantenne geeft u up-to-date informatie over de stand van zaken binnen de technische commissies van de hout- en meubelindustrie.

Contact: raymond@wood.be