Sectoroperator

WOOD.BE: uw stem in het normalisatiegebeuren

Sinds 17/9/2007 verzorgt WOOD.BE de communicatie naar de bedrijven van de hout- en meubelindustrie betreffende het normalisatiewerk op drie verschillende niveaus:

  • op nationaal niveau: NBN (Normalisatie Bureau de Normalisation);
  • op Europees niveau: CEN (Comité Européen de Normalisation) ;
  • op internationaal niveau: ISO (International Organization for Standardization).

Bij de herstructurering van het BIN (Belgisch Instituut voor de Normalisatie), dat nu opereert onder de naam NBN (Normalisatie Bureau de Normalisation), werden een aantal verantwoordelijkheden doorgeschoven naar “sectoroperatoren”. Dit zijn organisaties die binnen bepaalde industriële sectoren de zorg op zich nemen om de bedrijven degelijk te informeren over het normalisatiewerk.

Hiertoe werden nationale schaduwcommissies opgericht waarin vertegenwoordigers zetelen van de industrie, verbruikers, overheden en kenniscentra. Informatie bezorgen betekent niet enkel het uitwisselen van documenten. Het houdt vooral in dat de bedrijven inhoudelijk op de hoogte gehouden worden over het normalisatiewerk op het nationale, Europese en internationale niveau.

De sectoroperator zorgt ervoor dat het standpunt van de schaduwcommissie verdedigd wordt binnen de normcommissies vanaf het ontwerp tot de definitieve versie van een norm. Desgewenst kan de sectoroperator zelfs het initiatief nemen voor nieuwe normontwerpen.

Om deze informatie-uitwisseling vlot te laten verlopen, heeft de sectoroperator een tool ter beschikking gekregen, namelijk Livelink. Deze tool moet er voor zorgen dat het aantal vergaderingen van commissies en stuurgroepen tot een minimum beperkt wordt, dit om de tijdsbesteding en de kosten voor de bedrijven zo laag mogelijk te houden.

Livelink maakt het mogelijk documenten via het internet uit te wisselen tussen leden van een bepaalde groep en dit zowel "top down" als "bottom up".

De technische commissies waarvoor Wood.be als sectoroperator optreedt zijn:

Technische Commissie Belgische normcommissie Onderwerp
CEN TC 038 E038 Duurzaamheid van hout en afgeleide producten
CEN TC 112 + ISO TC 089 E112 Houten plaatmateriaal
CEN TC 124 E124 Houten structuren
CEN TC 175 E175 Rondhout en gezaagd hout
CEN TC 207 E207 Meubelen
CEN TC 335 E335 Vaste biobrandstoffen
CEN TC 364 E364 Project committee “High chairs”
CEN TC 402 E402 Privé familiezwembaden en aanverwante materialen/uitrusting en toebehoren
ISO/TC 136 I136 Meubelen
ISO/TC 165 I165 Houten structuren
ISO/TC 218 I218 Rondhout en gezaagd hout
ISO/TC 287 I287 Chain of custody van producten op basis van hout

Personen die interesse hebben om hieraan mee te werken kunnen hun kandidatuur stellen via WOOD.BE.

Contact

WOOD.BE, sectoroperator
Tel.: 02/558 15 50
e-mail: raymond@wood.be