Certificatie volgens ATG

Kwaliteitsverklaring naar gebruiksgeschiktheid via vrijwillige technische goedkeuring

De technische goedkeuring (Agrément Technique / Technische Goedkeuring of afgekort ATG) verstrekt een technisch advies, met inbegrip van een beschrijving en de technische eigenschappen. Een ATG is een gunstige beoordeling van één bepaald bouwproduct van één fabrikant voor een welbepaalde toepassing. Ze moet het de gebruiker mogelijk maken de overeenkomstigheid van de op de bouwplaats afgeleverde producten met de bestaande goedkeuring te controleren. Het betreft dan ook voornamelijk systemen, innovatieve producten en producten die uit meerdere componenten bestaan.

Een ATG wordt in principe afgeleverd op basis van een goedkeuringsleidraad. Dergelijke leidraad wordt opgesteld door deskundigen van de Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw (BUtgb) en vormt een beoordelingsbasis voor bouwproducten. Daar bovenop komt een certificering, wat betekent dat een door de BUtgb gemandateerde certificeringsinstelling met een vastgestelde frequentie extern toezicht uitoefent over de conformiteit van de productie met de gepubliceerde goedkeuring.

In onderstaande tabel kunt u de domeinen terugvinden waarvoor WOOD.BE de certificaten aflevert, alsook de bijzondere reglementen en onze contactpersonen voor verdere info.

onderwerp Bijzonder certificatiereglement Contactpersonen
Lijmen Bijzonder certificatiereglement ATG_Lijmen lieven@wood.be
Preventieve en curatieve houtbehandelingsprocédés Bijzonder certificatiereglement ATG_Procédés sebastien@wood.be