Brexit: concrete gevolgen voor de houtsector.

1.ISPM 15: fytosanitaire behandeling en certificatie van houten verpakkingsmateriaal voor internationaal transport

Tot 31 december 2020 wordt transport tussen de EU en het VK beschouwd als intracommunautair transport en niet als internationaal transport. Momenteel is het dus niet verplicht om ISPM 15 hout te gebruiken wanneer er handel wordt gedreven tussen de EU en het VK.
Bij een (harde) Brexit verandert dit op 1 januari 2021. Zonder akkoord wordt transport tussen de EU en het VK immers extracommunautair en dus internationaal transport. Het concrete gevolg is dat alle verpakkingshout dat gebruikt wordt bij de handel tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk – en dit uiteraard in beide richtingen – verplicht zal moeten voldoen aan ISPM 15.

Lees meer.

2.EUTR: de Europese houtverordening.

Na 31 december 2020 is de Europese regelgeving met betrekking tot de legaliteit van hout (de zogenaamde European Union Timber Regulation of EUTR) niet langer van toepassing in het Verenigd Koninkrijk.
Bedrijven in het VK die vanaf 1 januari 2021 hout en houtproducten uit EU-landen importeren, moeten een risicoanalyse maken (due diligence) om te voldoen aan de nieuwe Britse regelgeving (UKTR) en om erover te waken dat hout en houtproducten niet illegaal zijn gekapt of verhandeld. Deze eigen wetgeving zal in het begin dezelfde bepalingen en vereisten omvatten als de bestaande EUTR in Europa.
Omgekeerd geldt voor bedrijven die hout en houtproducten op de EU-markt brengen vanuit het VK de verplichting tot het uitvoeren van een due diligence volgens de huidige EUTR regels, ongeacht waar het hout werd gekapt.

Lees meer.

3. CE-markering

CE-markering is van toepassing op ondernemingen die (bouw)producten voor het eerst op de eengemaakte Europese markt brengen.
Eén van de vele gevolgen van de Brexit is dat het Verenigd Koninkrijk op 1/1/2021 start met een eigen beoordelingssysteem voor (bouw)producten die in het VK op de markt gebracht worden, nl. het United Kingdom Conformity Assessment (UKCA).
2021 wordt een overgangsjaar, waarbij producten in het VK op de markt kunnen worden gebracht met ofwel CE-markering, ofwel UKCA ofwel met beide.
Zonder handelsakkoord, dus bij een harde Brexit, zal het VK vanaf 1/1/2022 de CE-markering niet meer erkennen en zal enkel nog UKCA van toepassing zijn.

Lees meer.

Opgelet: dit werd geüpdatet, voor meer informatie vewijzen we u door naar volgend artikel.

Noord-Ierland: een geval apart

Noord-Ierland neemt in het hele Brexit verhaal een uitzonderlijke positie in. In alle officiële documenten over de Brexit is sprake van het Verenigd Koninkrijk, wat de som is van Groot-Brittannië en Noord-Ierland. In de praktijk heeft de Brexit echter vooral gevolgen voor Groot-Brittannië (= Engeland, Wales en Schotland). Noord-Ierland neemt daarentegen een aparte positie in door toedoen van het vrijhandelsakkoord met Ierland, dat lid blijft van de EU. In vele gevallen zullen, na de Brexit, de regelgevingen van de EU en het VK in Ierland naast elkaar bestaan. Maar ook op deze uitzondering bestaan er uitzonderingen. Indien u handeldrijft met Noord-Ierland, vergewis u dan grondig over de regels die van toepassing zijn.

WOOD.BE volgt de evoluties op de voet

De informatie in deze mailing en op de website van WOOD.BE is gebaseerd op de meest actuele stand van zaken. De situatie kan echter snel wijzigen in functie van het al dan niet bereiken van een akkoord en de concrete inhoud van een gebeurlijk akkoord.

Daarom raden wij u aan om in geval van specifieke vragen contact op te nemen met de experten van WOOD.BE: