Brexit: CE-markering versus UKCA

CE-markering is van toepassing op ondernemingen die (bouw)producten voor het eerst op de eengemaakte Europese markt brengen.
Eén van de vele gevolgen van de Brexit is dat het Verenigd Koninkrijk* op 1/1/2021 start met een eigen beoordelingssysteem voor (bouw)producten die in het VK op de markt gebracht worden, nl. het United Kingdom Conformity Assessment (UKCA).
2021 wordt een overgangsjaar, waarbij producten in het VK op de markt kunnen worden gebracht met ofwel CE-markering, ofwel UKCA ofwel met beide.
Zonder handelsakkoord, dus bij een harde Brexit, zal het VK vanaf 1/1/2022 de CE-markering niet meer erkennen en zal enkel nog UKCA van toepassing zijn.

Wat blijft (voorlopig) en wat verandert?

De onderliggende technische vereisten van UKCA blijven voorlopig (en dit al zeker tot 31/12/2021) identiek aan de huidige CE-markering, zoals:

  • de geharmoniseerde normen, door CEN uitgegeven;
  • de initiële typetesten;
  • de systemen van overeenstemming (AVCP);
  • de prestatieverklaring (DOP);
  • het productiecontrolesysteem (FPC);
  • testing via een notified body in systeem 3
  • ...

Vanaf 1/1/2022 kan het VK evenwel afwijkende technische vereisten gaan bepalen, waardoor de inhoud van de CE-markering en UKCA kunnen beginnen divergeren.
Het statuut van de huidige “UK notified bodies” zal automatisch omgezet worden naar “UK approved bodies”, die zullen optreden in het kader van de UKCA markering. Voorlopig zijn dit uitsluitend instellingen in het VK zelf.
De productnormen worden “designated standards” genoemd in plaats van “harmonised standards”.


Ik word invoerder, wat nu?

Een gevolg van de Brexit is dat u bij het aanbieden van producten in de VK als invoerder beschouwd wordt. Dit houdt o.a. in dat deze producten de naam en contactgegevens van de fabrikant moeten dragen om te kunnen nagaan of de productmarkering en de prestatieverklaring correct werden uitgevoerd.
CE-gemarkeerde producten die reeds voor 1/1/2021 in het VK op de markt werden gebracht (bestaande voorraden), dienen niet opnieuw getest of beoordeeld te worden. Als bewijs van het reeds eerder op de markt plaatsen van deze producten kan een factuur, transportdocument of contract voorgelegd worden.
Van 1/1/2021 tot 31/12/2021 zullen CE-markering en UKCA naast elkaar bestaan in het VK.
Vanaf 1/1/2022 mogen enkel nog UKCA gemarkeerde producten in het VK aangeboden worden.

Voor meer info: raymond@wood.be


*Noord-Ierland: een geval apart

Noord-Ierland neemt in het hele Brexit verhaal een uitzonderlijke positie in. In alle officiële documenten over de Brexit is sprake van het Verenigd Koninkrijk, wat de som is van Groot-Brittannië en Noord-Ierland. In de praktijk heeft de Brexit echter vooral gevolgen voor Groot-Brittannië (= Engeland, Wales en Schotland). Noord-Ierland neemt daarentegen een aparte positie in door toedoen van het vrijhandelsakkoord met Ierland, dat lid blijft van de EU. In vele gevallen zullen, na de Brexit, de regelgevingen van de EU en het VK in Ierland naast elkaar bestaan. Maar ook op deze uitzondering bestaan er uitzonderingen. Indien u handeldrijft met Noord-Ierland, vergewis u dan grondig over de regels die van toepassing zijn.
Opgelet: Noord-Ierland dat ook binnen het VK ligt, zal een eigen UKNI markering voeren!

Ce Ukca