Brexit: EUTR versus UKTR

Vanaf 1/1/2021 is de Europese regelgeving met betrekking tot de legaliteit van hout (de zogenaamde European Union Timber Regulation of EUTR) niet langer van toepassing in het Verenigd Koninkrijk*.

Bedrijven in het VK die vanaf 1 januari 2021 hout en houtproducten uit EU-landen importeren, moeten een risicoanalyse maken (due diligence) om te voldoen aan de nieuwe Britse regelgeving (UKTR) en om erover te waken dat hout en houtproducten niet illegaal zijn gekapt of verhandeld. Deze eigen wetgeving zal in het begin dezelfde bepalingen en vereisten omvatten als de bestaande EUTR in Europa.

Omgekeerd geldt voor bedrijven die hout en houtproducten op de EU-markt brengen vanuit het VK de verplichting tot het uitvoeren van een due diligence volgens de huidige EUTR regels, ongeacht waar het hout werd gekapt. Voor producten waarvan kan worden aangetoond dat ze voor 1/1/2021 op de Europese markt werden gebracht is geen due diligence vereist.

Het uitvoeren van een due diligence bij de invoer van hout uit het VK in de EU moet de volgende aspecten omvatten:

  • informatie verzamelen over het hout of de houtproducten (inclusief de houtsoort, hoeveelheid, leverancier, land van herkomst en hoe het voldoet aan de relevante wetgeving);
  • risicobeoordeling: analyseer en beoordeel het risico dat het hout illegaal gekapt en verhandeld zou kunnen zijn. Neem gerechtvaardigde conclusies over de vraag of de risico’s al dan niet verwaarloosbaar zijn.
  • risicobeheersing: pak alle niet te verwaarlozen geïdentificeerde risico's aan door meer informatie te vragen aan uw leverancier of door stappen te ondernemen die ervoor zorgen dat de risico's worden beperkt, zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van bezoeken ter plaatse, controle op de houtsoort (houtidentificatie in een labo), overleggen met leveranciers of overstappen op een gecertificeerde toeleveringsketen.

De huidige risicobeoordeling met betrekking tot hout dat uit het VK afkomstig is (d.w.z. lokaal gekapt in het VK), duidt op een laag risico (een laag risico op illegaal gekapt hout uit het VK voor 16 subcategorieën en geen wettelijke vereisten voor 5 subcategorieën). De corruptieperceptie-index voor het VK is 77/100 (2019), wat wijst op een laag risico op corruptie. Volgens de ‘global conflict tracker’ zijn er in het VK geen gewapende conflicten met betrekking tot hout. Er zijn verder geen verboden of beperkingen op de handel in en export van houtsoorten.

De kans dat bijkomende risico-beperkende maatregelen noodzakelijk zijn is klein, maar bedrijven moeten ervoor zorgen dat hun risicobeoordeling en risicobeoordelingsconclusies duidelijk worden gedocumenteerd om aan te tonen dat ze voldoen aan EUTR.

Wanneer u na 31 december 2020 exporteert naar Groot-Brittannië, zal U gevraagd worden om documentatie te verstrekken die relevant is voor de gehele toeleveringsketen en het land van herkomst. Voor hout dat met een CITES-vergunning in het VK wordt ingevoerd, zal het VK het hout blijven erkennen als legaal gekapt en is er geen due diligence vereist.

Wenst u meer informatie over EUTR en UKTR? Wenst u een beroep te doen op de diensten van WOOD.BE inzake houtidentificatie? Wenst u begeleiding bij het opstellen of verifiëren van een due diligence?

Neem dan contact op met ons via eutr@wood.be

*Noord-Ierland: een geval apart

Noord-Ierland neemt in het hele Brexit verhaal een uitzonderlijke positie in. In alle officiële documenten over de Brexit is sprake van het Verenigd Koninkrijk, wat de som is van Groot-Brittannië en Noord-Ierland. In de praktijk heeft de Brexit echter vooral gevolgen voor Groot-Brittannië (= Engeland, Wales en Schotland). Noord-Ierland neemt daarentegen een aparte positie in door toedoen van het vrijhandelsakkoord met Ierland, dat lid blijft van de EU. In vele gevallen zullen, na de Brexit, de regelgevingen van de EU en het VK in Ierland naast elkaar bestaan. Maar ook op deze uitzondering bestaan er uitzonderingen. Indien u handeldrijft met Noord-Ierland, vergewis u dan grondig over de regels die van toepassing zijn.