Brexit & ISPM 15

Om te vermijden dat levende, schadelijke organismen zich wereldwijd zouden kunnen verspreiden via houten verpakkingsmateriaal, werden via de International Phytosanitary Measure 15 - of kortweg ISPM 15 – de nodige preventiemaatregelen vastgelegd. Hout dat gebruikt wordt voor de vervaardiging van houten verpakkingsmateriaal voor internationaal transport, moet phytosanitair worden behandeld en gemarkeerd. In België staat WOOD.BE in voor de certificatie volgens ISPM 15.

Tot 31 december 2020 wordt transport tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk* beschouwd als intracommunautair transport en niet als internationaal transport. Momenteel is het dus niet verplicht om ISPM 15 hout te gebruiken wanneer er handel wordt gedreven tussen de EU en het VK.

Bij een (harde) Brexit verandert dit op 1 januari 2021. Zonder akkoord wordt transport tussen de EU en het VK immers extracommunautair en dus internationaal transport. Het concrete gevolg is dat alle verpakkingshout dat gebruikt wordt bij de handel tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk – en dit uiteraard in beide richtingen – verplicht zal moeten voldoen aan ISPM 15.

Indien de Europese douane dit met onmiddellijke ingang van 1 januari 2021 streng zou controleren, dreigt dit vooral aan de andere kant van het Kanaal voor problemen te zorgen. In het VK is er op dit moment onvoldoende capaciteit om alle verpakkingshout voor de export naar de EU phytosanitair te behandelen en ISPM 15 te markeren. Mogelijk zullen Britse bedrijven zich zelfs (tijdelijk) moeten behelpen door ISPM 15 verpakkingshout te importeren.

In de EU en in België verwacht men minder zware gevolgen. Logischerwijze zou er wel een toename moeten zijn van de vraag naar ISPM 15 hout.

Bent u zelf producent van ISPM 15 hout? Wijs uw klanten er dan op dat zij vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan deze nieuwe regels.

Voor bijkomende inlichtingen of het bekomen van een ISPM 15 certificaat met het oog op het markeren van uw houten verpakkingsmateriaal kan u steeds een mail sturen naar ward@wood.be.


*Noord-Ierland: een geval apart

Noord-Ierland neemt in het hele Brexit verhaal een uitzonderlijke positie in. In alle officiële documenten over de Brexit is sprake van het Verenigd Koninkrijk, wat de som is van Groot-Brittannië en Noord-Ierland. In de praktijk heeft de Brexit echter vooral gevolgen voor Groot-Brittannië (= Engeland, Wales en Schotland). Noord-Ierland neemt daarentegen een aparte positie in door toedoen van het vrijhandelsakkoord met Ierland, dat lid blijft van de EU. In vele gevallen zullen, na de Brexit, de regelgevingen van de EU en het VK in Ierland naast elkaar bestaan. Maar ook op deze uitzondering bestaan er uitzonderingen. Indien u handeldrijft met Noord-Ierland, vergewis u dan grondig over de regels die van toepassing zijn.