Ecodesign richtlijn voor meubels

Dat hout als natuurlijke en hernieuwbare grondstof heel wat troeven heeft om tot een meer koolstofarme samenleving te komen, is ondertussen alom gekend. Gedurende hun leven zetten bomen CO2 om in zuurstof. De koolstof die verantwoordelijk is voor de opwarming van ons klimaat wordt daarbij vastgehouden in het hout. Pas wanneer het hout verbrand wordt, komt deze koolstof terug in de atmosfeer. Hout uit duurzaam beheerde bossen biedt een waaier aan mogelijkheden om te innoveren voor een duurzame toekomst!

Picture1

De meubelmarkt is een erg heterogene markt. Dat wil zeggen dat het gaat om een zeer divers aanbod van meubilair, dat vaak bestaat uit een grote mix van materialen. Veel meubels bestaan grotendeels uit hout. Maar vaak ook uit een mix van andere – niet hernieuwbare - materialen zoals metaal, textiel, kunststof, schuim en hulpstoffen die niet altijd even vlot te scheiden en/of te recycleren zijn. Ook hulpstoffen zoals lijmen, talloze nietjes (voor het fixeren van de stoffering), en nabehandelingen zoals lakken en vernissen bemoeilijken hergebruik en recyclage aanzienlijk. En daarbij is de vormgeving ook niet altijd even tijdloos. Op vandaag zijn er nog veel te veel meubels in de markt die na afdanking erg moeilijk te hergebruiken zijn of te recycleren zijn. Daar willen we als WOOD.BE iets aan doen!

WOOD.BE heeft er haar missie van gemaakt Belgische hout- en meubelbedrijven te ondersteunen in hun transitie naar een meer duurzame (circulaire) samenleving. Naast een duurzaam energiebeheer spelen voor de meubelsector ook de meubels zelf een cruciale rol in het verminderen, neutraliseren of zelfs positief maken van de ecologische voetafdruk. Eco-design wil al tijdens de ontwerpfase aanzetten tot nadenken hoe de milieu-impact kan voorkomen worden, en dit in elke fase van de productlevenscyclus. Er wordt dus niet enkel gekeken naar duurzame grondstoffenselectie en energiezuinige productieprocessen, maar ook naar effectief (her)gebruik, transport, verpakking, terugname en verwerking na afdanking. Diverse ontwerpstrategieën spelen daarin een cruciale rol: dematerialisatie, levensduurverlenging, design-voor-hergebruik, modulariteit & aanpasbaarheid, duurzame materiaalkeuze en design-for-disassembly om er slechts enkele te noemen. Studies wijzen namelijk uit dat 80% van de milieu-impact van een product bepaald wordt in de conceptontwerpfase. Meubelontwerpers kunnen aldus een doorslaggevende rol spelen in het verduurzamen van meubelassortimenten, als zij op doordachte wijze ‘ecodesignen’ en daarbij maximaal ondersteund worden vanuit het bedrijfsmanagement. Interne samenwerking, maar ook samenwerking doorheen de waardeketen -met toeleveranciers en verwerkers - is een belangrijke factor om tot succesvolle eco-innovaties te komen. Daarnaast is het vaak ook zinvol om gelijktijdig het businessmodel onder de loupe te nemen, zodat product- en businessmodel optimaal op elkaar zijn afgestemd in functie van een nog betere klantenervaring.

De verworven inzichten uit onderzoeksprojecten in de Belgische meubelsector werden door WOOD.BE gebundeld in een overzichtelijke publicatie ‘Ecodesign richtlijnen voor gestoffeerd zitmeubilair’. Hiermee willen we meubelproductiebedrijven en meubelontwerpers concrete vuistregels aanreiken voor het verduurzamen van hun producten en het bevorderen van hergebruik. De publicatie is ook relevant voor andere meubelcategorieën dan (gestoffeerd) zitmeubilair.

Interesse om zelf verdere stappen te zetten? Vraag uw exemplaar van onze digitale publicatie aan via info@wood.be. En uiteraard kan u ook altijd bij WOOD.BE terecht voor concrete ondersteuning.

Contact: alan@wood.be