Wetgeving in het kader van formaldehyde-emissies

EPA-certificatie

AMERIKAANS
Indien men houten plaatmateriaal wil exporteren naar de Verenigde Staten van Amerika, is men verplicht te voldoen aan bepaalde formaldehyde-emissiegrenswaarden. Deze werden vastgelegd in de “final rule” U.S. EPA TSCA Title VI met als doel de formaldehyde-uitstoot van samengestelde houtproducten te verminderen en de menselijke blootstelling aan deze substantie te verlagen.
De wetgeving is van toepassing op volgende producten: alle op hout gebaseerde panelen en producten die panelen bevatten; multiplex, spaanplaten, MDF-platen, dunne MDF-platen met een dikte tot 8mm én meubels.

Opgelet: bovengenoemde panelen, langs beide zijden gefineerd met hout of bamboe met behulp van ureum-formaldehydeharsen, die door de producent verzaagd worden en meteen als component door de klant gebruikt kunnen worden dienen vanaf 2024 ook te voldoen aan de certificatievereisten van U.S. EPA TSCA Title VI.
Panelen die langs beide zijden gefineerd zijn met behulp van ureum-formaldehydeharsen en zo onversneden verkocht worden dienen dat op heden al te zijn.

EUROPEES
De Europese referentiemethode voor de bepaling van formaldehyde-emissies van houten panelen EN 717-1 werd in Duitsland op 01/01/2020 vervangen door DIN EN 16516.

EN 717-1 kan nog steeds als alternatief gebruikt worden, dit houdt echter wel in in dat gemeten resultaten (in ppm) met een factor van twee vermenigvuldigd moeten worden vanwege veranderingen in testparameters zoals temperatuur, vochtgehalte, loading rate en het aantal luchtwissels per uur. Dit betekent dat de formaldehydegrenswaarde van 0.10 ppm, zoals vastgelegd in de Duitse verordening inzake chemische stoffen, wordt gehalveerd tot 0.05 ppm. Extra inspanningen dus voor producenten die exporteren naar de Duitse markt. Voor export naar de rest van Europa blijven de bestaande regels van toepassing, de limiet van 0.10 ppm blijft dan ook gehandhaafd.

Contact: thomas@wood.be