Europees Parlement keurt herziene bouwproductenverordening goed

Adobe Stock 638564258

Het Europees Parlement heeft op 10 april 2024 definitief groen licht gegeven voor de herziene bouwproductenverordening die tot doel heeft de digitalisering, harmonisering en duurzaamheid in de sector te stimuleren.

Met de herziene bouwproductenverordening streeft Europa volgende doelstellingen na:

  • De publicatie van normen sneller en efficiënter maken;
  • Via een digitaal productpaspoort alle productinformatie op één plek beschikbaar stellen;
  • De opname van gebruikte bouwproducten om hergebruik en “remanufacturing” te stimuleren.

De nieuwe regels zullen de interne markt voor bouwproducten versterken en de doelstellingen van de EU op vlak van duurzaamheid en digitalisering ondersteunen.

Meer harmonisering in de EU

De nieuwe regels zullen de publicatie van normen voor bouwproducten in de EU verbeteren, zodat fabrikanten nieuwe en innovatieve producten sneller en goedkoper op de markt kunnen brengen. De verordening zal ook de procedures harmoniseren en vereenvoudigen en het voor bedrijven gemakkelijker maken om hun producten in de hele EU te verkopen.

Duurzaamheid en digitalisering van de sector

Om duurzaamheid te stimuleren zijn in de nieuwe regels milieueisen opgenomen die fabrikanten van bouwproducten in de toekomst moeten vermelden in hun prestatie- en conformiteitsverklaringen. De verordening bevordert ook een bredere toepassing van hergebruikte bouwmaterialen en harmoniseert de regels met betrekking tot duurzaamheidscriteria die bij overheidsopdrachten worden gebruikt.

Daarnaast zal de herziene regelgeving vereisen dat bouwproducten over een digitaal productpaspoort beschikken, zodat gebruikers waar nodig instructies en informatie kunnen controleren via bijvoorbeeld een QR-code.

Volgende stappen

Nu zal de Europese Raad de nieuwe verordening zelf definitief formeel moeten goedkeuren. Daarna zal de tekst worden gepubliceerd en in werking treden.

Contact: standards@wood.be