Onderzoeksthema's

WOOD.BE helpt u met al uw technologische vragen en zoekt samen met u naar gepaste oplossingen

WOOD.BE is ook de partner bij uitstek om uw eigen projecten van onderzoek en ontwikkeling mee vorm te geven. Voor deze individuele onderzoekstrajecten begeleiden we u ook naar de mogelijkheden tot financiële ondersteuning. Hieronder vindt u een greep uit onze uitgebreide expertise.

Hout en houten producten

Houttechnologie

Innoveren met hout gaat vaak gepaard met de gerichte verbetering van specifieke eigenschappen.We ondersteunen u bij het optimaliseren van uw producteigenschappen en het verleggen van de gebruiksgrenzen.

Contact: imke@wood.be of inge@wood.be

Houtidentificatie

U beschikt over een houtproduct en u vraagt zich af over welke houtsoort het gaat. WOOD.BE voert microscopische en macroscopische analyses uit van de door u aangeleverde stalen om zo uitsluitsel te geven over de houtsoort.

Contact: imke@wood.be of inge@wood.be

Houtmodificatie

Modificatietechnieken laten toe om de stabiliteit en de natuurlijke duurzaamheid van hout te verbeteren. Het produceren, verwerken en toepassen van deze nieuwe materialen vraagt echter nieuwe kennis, waarvoor u terecht kan bij onze experten.

Contact: imke@wood.be

Gevelbekleding

Een aanbieder van gevelbekleding verkoopt vandaag meer dan houten planken. Advies op maat wordt verstrekt om het gevelsysteem correct te kunnen aanbieden (houtsoort, plaatsing, brandvertragende behandeling, afwerking…).

Contact: inge@wood.be

Afwerking

Onze experten beschikken over een uitgebreide kennis om een product de gewenste afwerking te geven. Laat u bijstaan door hen bij de keuze van het gehele systeem (houtsoort, afwerkingsproduct en applicatietechniek bij een beoogde blootstelling).

Contact: imke@wood.be of inge@wood.be

Meubelen

Of het nu voor binnen of buiten is, het Belgische meubel staat borg voor kwaliteit en traditie. Ook hier staan onze experten u bij om deze garantie naar uw klanten elke dag opnieuw waar te maken.

Contact: raymond@wood.be

Bouwen met hout

De wereld van de houtbouw heeft een echte revolutie doorgemaakt en deze golf van innovatie gaat nog steeds verder. Het is een unieke bouwwijze geworden waarin kennis van verschillende disciplines wordt samengebracht.

Stabiliteit

Onze expert denkt met u mee vanaf de conceptfase. Zo kan u de sterktes van houtbouw beter uitspelen. Onze nauwe betrokkenheid bij Eurocode 5 verschaft u toegang tot de laatste inzichten.

Contact: robbe@wood.be

Brandveiligheid

Onze specialisten staan klaar om u wegwijs te maken in de wereld van brandreactie en brandweerstand. We analyseren voor u het complexe vraagstuk en waar nodig helpen we u met het behalen van de nodige testverslagen.

Contact: inge@wood.be

Andere

Bouwen met hout is een complex proces waarbij de verschillende eigenschappen met elkaar interageren. Onze eigen experten beschikken over een breed netwerk van kennispartners, zodat ook andere aspecten mee kunnen worden beoordeeld.

Contact: robbe@wood.be

Ecologie en levensduur

Levensduur

U stelt zich vragen over de levensduur van uw product of materiaal? Bij WOOD.BE vindt u de nodige expertise om kunstmatige veroudering te simuleren door inwerking van ultraviolet, Xenon, infrarood, temperatuur, vocht, mechanische belasting... Onze volledig ingerichte buitenopstelling staat ter beschikking voor lange termijnopvolging van uw product.

Contact:imke@wood.be of inge@wood.be

Levenscyclusanalyse

Levenscyclusanalyse (life cycle assessment, afgekort LCA) is een evaluatie van de ecologische impact van een product of dienst gedurende de volledige levensduur, vanaf het winnen van de grondstoffen, over de productie- en gebruiksfase tot en met de eindelevensfase. WOOD.BE helpt u met het opstellen van een LCA van uw product en de daarvan afgeleide EPD of carbon footprint.

Contact: perrine@wood.be

WOOD.BE is een erkende dienstverlener in het kader van de KMO-portefeuille. KMO’s in Vlaanderen kunnen bijgevolg steun krijgen van de Vlaamse overheid wanneer zij een beroep doen op advies van WOOD.BE.

Contact: inge@wood.be