Innovatiethema’s

Een selectie van thema’s op maat van de actuele innovatienoden

WOOD.BE speelt een stimulerende en inspirerende rol om bedrijven aan te zetten tot innovatie en adviseert, ondersteunt en begeleidt hen bij de realisatie van hun innovaties. Het kan hierbij gaan om innovatie van producten, processen, diensten en business modellen of de integrale en simultane aanpak ervan.

Innovatie is een zeer breed begrip. Daarom leggen we de focus op een aantal innovatiethema’s in functie van de actualiteit en de noden van de bedrijven.

Op dit moment zijn de belangrijkste thema’s binnen onze innovatiewerking:

  • Het innovatieproces: aan ideeën geen gebrek, maar hoe pakt u als bedrijf het innovatieproces zo efficiënt mogelijk aan? Hoe vindt u de juiste partners?
  • Business model innovatie: we worden meer dan ooit uitgedaagd om onze huidige manier van werken in vraag te stellen. Hoe stemmen we de ontwikkeling van nieuwe producten en business modellen op elkaar af?
  • Eco-innovatie: hoe kunt u van bij de ontwikkeling van een product rekening houden met de afdanking van uw product en de mogelijkheden inzake recyclage of hergebruik? Welke circulaire business modellen maken hiervan een winstgevend verhaal voor uw bedrijf?
  • Nieuwe materialen: WOOD.BE beschikt over een eigen materialenbibliotheek onder de noemer BE.MATERIALS. Dit omvat zowel een fysieke showroom als een online materialendatabank.
  • Trends: wij volgen de trends binnen en buiten de sector op en informeren u over de evoluties.

Contact: alan@wood.be