Innovatiethema’s

Een selectie van thema’s op maat van uw innovatienoden.

Innovatie is een zeer breed begrip. Daarom leggen we de focus op een aantal diensten en thema’s in functie van de actualiteit en de noden van bedrijven.

  • Faciliteren van innovatieworkshops: we gaan aan de slag met uw innovatievraagstuk en organiseren een effectief begeleidingstraject volgens de regels van de kunst. Wij zorgen ervoor dat uw innovatieteam productief samenwerkt, dat de juiste vragen en stappen op het juiste moment aan bod komen en dat de time-to-success van uw innovatie aanzienlijk wordt verkort.
  • Gebruikersobservaties en –analyses: in de waardeketen staat u als producent ver af van de eindgebruiker. Vaak vormt dit een drempel om modellen of prototypes vroegtijdig te testen bij potentiële eindgebruikers. Nochtans kan deze pragmatische aanpak de kans op succes bij introductie drastisch verhogen. WOOD.BE kan deze stap in het productontwikkelingsproces voor u organiseren.
  • Trendinformatie: elk jaar bezoekt ons innovatieteam de belangrijkste meubel- en interieurbeurzen. Naast het jaarlijkse trendseminarie dat daarvan het resultaat is, kunnen we voor uw bedrijf ook in company trendpresentaties verzorgen, desgewenst op maat.
  • Ecologische innovatie: aan de hand van specifieke ontwerpstrategieën en concrete ontwerprichtlijnen kunnen we u op weg helpen met eco-design en design-for-disassembly. Dit geldt zowel voor het ontwerp van nieuwe producten als voor het redesign van bestaande producten. Onze experten adviseren u welke optimalisaties - met impact op de gehele levenscyclus van uw product - kunnen leiden tot een meer duurzaam ontworpen oplossing.
WOOD.BE speelt een stimulerende en inspirerende rol om bedrijven aan te zetten tot duurzame innovatie.

Een frisse blik op uw innovatie en toekomst? Eén adres: innovation@wood.be