WOOD.BE in 2023

Next Level

2023 was een belangrijk scharnierjaar voor WOOD.BE.

In samenwerking met een brede groep van stakeholders – medewerkers, bedrijven uit de doelgroep, experten – werd het strategisch plan “WOOD. BE Next Level” uitgewerkt.

Onze missie en visie werden geactualiseerd en scherper gesteld, het klantenmodel werd bepaald en last but not least hebben we de waarden van WOOD.BE – ons DNA – duidelijk gedefinieerd.

Fotos Kantoren Website 3

Het strategisch plan “WOOD.BE Next Level” vormt hiermee het referentiekader waaraan acties en beslissingen in de komende jaren zullen worden afgetoetst.

Tezelfdertijd werd een belangrijk investeringspakket goedgekeurd. Onze kantoren ondergingen in 2023 een totaalrenovatie. We schonken hierbij de nodige aandacht aan hergebruik enrecyclage van de bestaande producten en materialen. Voor de nieuwe inrichting werd uiteraard een maximum aan producten van onze eigen Belgische hout- en meubelindustrie gebruikt. De duurzaamheid en energie-efficiëntie van het gebouw werden verbeterd dankzij een investering in zonnepanelen en warmtepompen. Daarnaast werd in 2023 gestart met de bouw van een nieuw duurzaamheidslabo en de vernieuwing van het chemisch labo.


Fotos Kantoren Website 2


Op 8 mei 2023 ging ons nieuw ERP-systeem live, een belangrijke stap die ons intern beheerssysteem en kwaliteitssysteem “futureproof” maakt.

Uiteraard dient deze inzet van middelen het uiteindelijke doel waarvoor WOOD.BE werd opgericht: de bedrijven van de hout- en meubelindustrie nog beter bedienen en ondersteunen in de realisatie van een innovatieve en duurzame toekomst.


Download het activiteitenverslag hier.