WOOD.BE in 2021!

Zerkerheid bieden in tijden van onzekerheid

De voorbije twee jaren vormen zonder enige twijfel de meest disruptieve periode sinds lange tijd. Disruptief voor mens, maatschappij en onderneming. Net toen de coronacrisis bijna achter de rug leek, barstte in Oekraïne een gewapend conflict los. Een gebeurtenis die de meesten onder ons in de 21e eeuw niet meer voor mogelijk hielden.

De coronamaatregelen en de verschillende lockdowns hebben gezorgd voor een piek in de vraag naar producten voor woninginrichting in brede zin. Vrijwel iedereen bracht immers noodgedwongen meer tijd door in eigen huis en tuin. Door de stijgende vraag van de eindklant naar afgewerkte producten, zoals(tuin)meubels en houten bouwproducten, ging ook de vraag van de industrie naar grondstoffen enhalffabrikaten de hoogte in. De sector kreeg te kampen met schaarste, leveringsproblemen en prijsstijgingen.Door het conflict in Oekraïne is deze situatie nog verscherpt. De energieprijzen gingen door het dak en er kwam een ban op hout en houtproducten uit de conflictgebieden.

Door de gebeurtenissen op mondiaal niveau zijn de zekerheden van 2019 nu de onzekerheden van 2022 geworden. Onze traditionele, goed georganiseerde waardeketens staan onder druk. Het just-in-time model blijkt niet meer te functioneren en leveringscontracten met vaste prijzen zijn een uitzondering geworden. De globalisering toont nu ook de keerzijde van haar medaille. We zijn voor de bevoorrading van grondstoffen, materialen en energie sterk afhankelijk geworden van het buitenland.

Noch de Belgische hout- en meubelindustrie, noch WOOD.BE zijn in staat om de grote wereldproblemen op te lossen. Maar als je de richting van de wind niet kan veranderen, kan je wel nog de stand van de zeilen aanpassen.

Wanneer mondiale waardeketens het laten afweten, vormt een terugkeer naar lokale productie en lokale consumptie een interessante piste. Met minder transporten energiekosten en meer toegevoegde waardecreatie dicht bij huis. Wanneer primaire grondstoffen schaarser worden, wordt het sluiten van materiaalkringlopen een volwaardig alternatief.

Het is de missie van WOOD.BE om de ondernemingen van de hout- en meubelindustrie te ondersteunen bij het realiseren van een innovatieve en duurzame toekomst. Binnen het kader van deze missie biedt WOOD.BE zoveel mogelijk houvast en zekerheid aan de bedrijven van de sector. Ook in deze onzekere tijden kunt u op WOOD.BE rekenen als een betrouwbare partner voor kenniscreatie, onderzoek en innovatie, advies, testing en certificatie.

Download het activiteitenverslag hier.