Van EUTR naar EUDR

Adobe Stock 575429866

De EUTR of de Europese Houtverordening (van toepassing sinds 2013) verbiedt het op de markt brengen van illegaal gekapt hout. Eerste aanbieders van hout op de Europese markt moeten een uitgebreide due diligence procedure opmaken en bijhouden om aan te tonen dat ze de nodige maatregelen nemen om het risico op illegaal hout te minimaliseren.

Eind dit jaar (30/12/2024) wordt de EUTR normaal gezien ingetrokken en zal de EUDR of de verordening inzake ontbossingsvrije producten van kracht worden.

De belangrijkste veranderingen van deze verordening t.o.v. de EUTR zijn:

  • Niet alleen illegaliteit, maar ook de bijdrage tot ontbossing of bosdegradatie is verboden;
  • Bredere scope van grondstoffen die voor ontbossing of bosdegradatie kunnen zorgen: naast hout ook runderen, cacao, koffie, oliepalm, soja, rubber en bijproducten van deze grondstoffen (opgenomen in annex 1 van de verordening);
  • Import, handel binnen de EU en ook export van hout vallen onder deze regelgeving.

Wat betekent dit voor Belgische houtbedrijven?

  • Iedereen in de waardeketen zal een due diligence statement moeten opstellen en up-to-date houden om zo de risico’s in de keten te beperken;
  • De geolocatie van de percelen waar het hout wordt geoogst moet bepaald en opgeslagen worden via GPS-coördinaten om de origine te traceren.

Kmo’s zullen andere verplichtingen hebben dan grotere bedrijven, meer bepaald als de verhandelde producten reeds vergezeld zijn van een due diligence statement.

Certificatie

Uiteraard zijn de eigenaars van de belangrijkste certificatieschema’s druk bezig met de voorbereidingen op deze nieuwe Europese regelgeving:

• FSC heeft hiertoe een nieuwe norm ontwikkeld, met name FSC-STD-01-004 (FSC Regulatory Module) alsook hun eigen blockchain-systeem voor de traceerbaarheid;

• PEFC ontwikkelt een nieuwe annex (PEFC EUDR DDS) bovenop de PEFC CoC standaard.

Zowel PEFC als FSC voorzien deze uitbreidingen op vlak van certificatie in de 2de jaarhelft van 2024.

Hoe kan WOOD.BE u helpen?

Wij blijven dienstverlening bieden betreffende EUTR tot de intrekking van deze verordening.

Voor wat EUDR betreft, zal U bij WOOD.BE terecht kunnen voor certificatie volgens FSC Regulatory Module voor uw FSC stroom. Voor uw PEFC stroom zal WOOD.BE de scope van uw PEFC certificaat kunnen uitbreiden met de PEFC EUDR DDS. Voor uw stroom die noch FSC, noch PEFC is, zal een WOOD.BE certificatie mogelijk zijn. Op 27/06/2024 organiseert WOOD.BE samen met Fedustria een infosessie over EUDR en bovenstaande verwante zaken. Alle spelers in de houtketen zijn welkom! Meer info volgt in de komende weken.

Voor meer info: eutr@wood.be en/of eudr@wood.be