RecurWood op zoek naar bedrijfscases!

Op vrijdag 26 mei werd het collectieve luik van Recurwood succesvol afgerond tijdens een slotevent bij Buildwise te Zaventem. Dit luik focuste zich vooral op kennisverspreiding over de thema’s van het project. Deze thema’s richtten zich op de uitdagingen van de hedendaagse houtbouw en betreffen:

  • Middelhoogbouw
  • Industrialisatie
  • Renovatie, optopping en uitbreiding

WOOD.BE en Buildwise werkten deze thema’s tijdens verschillende webinars en workshops uit rond verschillende kennisdomeinen:

  • Stabiliteit
  • Brandreactie en -weerstand
  • Akoestiek
  • Service life

De presentaties van de verschillende webinars, workshops én het slotevent werden telkens ter beschikking gesteld op de RecurWood-website. De finale projectresultaten worden hier tevens gepubliceerd van zodra beschikbaar.

Om de opgedane kennis vanuit het collectieve luik verder om te zetten in de praktijk focust RecurWood zich het komende jaar op indivuele bedrijfscases. We doen dan ook graag een hartelijke oproep: kwam u via RecurWood in aanraking met een bepaald onderwerp (via een webinar, een workshop, de website, contact met één van de projectpartners,…) en leidde dit binnen uw bedrijf tot een inspanning (bv. haalbaarsheidsstudie, een concrete implementatie, een investering,…), laat het ons dan zeker weten door contact op te nemen met onderstaande contactpersonen binnen WOOD.BE of Buildwise.

Wenst u tijdens het komende jaar een onderzoek of studie op te starten dat kadert binnen de thema’s van RecurWood? Ook dan staan wij u met plezier bij! Neem ook in dit geval gerust contact op met onderstaande contactpersonen binnen WOOD.BE of Buildwise:

Robbe Celis (WOOD.BE) - Robbe@wood.be (stabiliteit)
Inge Wuijtens (WOOD.BE) - Inge@wood.be (brand)
Imke De Windt (WOOD.BE) - imke@wood.be (service life)
Lieven De Geetere (Buildwise) - lieven.de.geetere@buildwise.be (akoestiek)
Arne Dijckmans (Buildwise) - arne.dijckmans@buildwise.be (akoestiek)
Filip Dobbels (Buildwise) - filip.dobbels@buildwise.be (hygrothermie en gebouwschil)

Voor meer informatie over het RecurWood-project kan u terecht op onderstaande projectpagina of bezoekt u de RecurWood-website.

_____________________________________
In samenwerking met:

Wood Be Buildwise Vlaio