Projectoproep Valumat

Logo Valumat

In naam van alle aangesloten producenten en invoerders van matrassen, voert Valumat v.z.w. de verplichtingen i.v.m. de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid van matrassen op een collectieve manier uit. In dit kader dient Valumat de nodige initiatieven te nemen inzake preventie, ecodesign en het hoogwaardig sluiten van de kringloop, om de milieu-impact afkomstig van afgedankte matrassen te verminderen. Dit zonder een vermindering van het slaapcomfort en de productdifferentiatie. Hiervoor wil Valumat projecten financieel steunen die deze doelstellingen helpen bereiken.

Valumat

Geselecteerde projecten kunnen voor maximaal 50% van de gemaakte kosten worden gefinancierd en dit voor maximaal 100.000€. De einddatum van het project is uiterlijk 31/12/2025. Het gesubsidieerde project kan wel deel uitmaken van een groter project. In dat geval moet duidelijk omschreven worden voor welk deel van het project deze subsidie wordt aangevraagd en moeten de kosten duidelijk te onderscheiden zijn van de rest van het project.

Meer informatie over deze projectoproep (verloop, geschiktheidscriteria, ontvankelijkheidscriteria en beoordelingscriteria) vindt u via deze link.