Deadline UKCA met een jaar uitgesteld

Ce Ukca

Eén van de vele gevolgen van de Brexit is dat het Verenigd Koninkrijk op 1/1/2021 is gestart met een eigen beoordelingssysteem voor (bouw)producten die in het VK op de markt gebracht worden, nl. het United Kingdom Conformity Assessment (UKCA). Doordat het VK de Europese Unie verlaten heeft, moet UKCA op termijn de Europese CE-markering vervangen op de Britse markt.

Het was de bedoeling dat 2021 een overgangsjaar zou zijn, waarbij producten in het VK op de markt konden worden gebracht met ofwel CE-markering, ofwel UKCA ofwel beide. Deze overgangsperiode werd door de Britse regering echter met een jaar verlengd tot eind 2022. Bedrijven die exporteren naar het VK krijgen dus een extra jaar de tijd om zich aan te passen aan UKCA. De Britse overheid benadrukt wel dat 1/1/2023 de finale deadline is en er geen verder uitstel meer mogelijk is.

Als hoofdreden voor dit uitstel haalt de Britse overheid de coronapandemie aan. Een andere niet onbelangrijke reden is dat men tot de vaststelling gekomen is dat het VK over onvoldoende capaciteit beschikt om producten te testen en certificeren volgens UKCA. We zijn benieuwd of dit probleem tegen 1/1/2023 opgelost zal zijn…

Vanaf 1/1/2023 mogen enkel nog UKCA gemarkeerde producten in het VK aangeboden worden. Dit geldt voor Engeland, Schotland en Wales. Noord-Ierland zal de CE-markering blijven erkennen naast de eigen UKNI-markering (die inhoudelijk identiek is aan UKCA).

Zit u met vragen over UKCA en/of CE-markering?

Neem dan contact op met de normenantenne van WOOD.BE via raymond@wood.be