De werking van de CEN-commissie CEN/TC 207

WOOD.BE treedt op als sectoroperator voor de Technische Commissie voor meubels CEN/TC 207. Maar wat doet zo’n Technische Commissie eigenlijk? We leggen het u graag even uit.

CEN (European Committee for Standardization) is de Europese organisatie die instaat voor de ontwikkeling van normen. Ze wordt gestuurd door de CEN Technical Board die alle normalisatie-activiteiten controleert, aanstuurt en verantwoordelijk is voor de tijdige uitvoering van het CEN-werkprogramma.

Het opstellen van de normen zelf is de opdracht van de verschillende Technische Comités (TC's) die elk hun eigen werkterrein (scope) hebben waarbinnen een werkprogramma wordt ontwikkeld en uitgevoerd. Het Technisch Comité is verantwoordelijk voor het opstellen van het werkprogramma (nood aan een nieuwe norm, vijfjaarlijkse herziening, nodige aanpassingen etc.) en is samengesteld uit een verkozen chairperson, een secretaris en de respectievelijke afgevaardigden per Europees land.

TC's werken op basis van nationale deelname van de respectievelijke CEN-leden, waarbij deze afgevaardigden elk een nationaal standpunt vertegenwoordigen.Dit principe stelt de TC's in staat om evenwichtige beslissingen met een brede consensus te nemen.

De ontwikkeling van de normen zelf gebeurt binnen de werkgroepen (WG's) waar experts, benoemd door de CEN-leden, samenkomen en een ontwerpdocument ontwikkelen dat tot de toekomstige norm zal leiden.

Op deze manier zijn de leden van de diverse werkgroepen binnen de verschillende TC’s rechtstreeks betrokken bij de ontwikkeling of herziening van Europese normen.

Het zijn de nationale norminstituten (NBN voor België) die leden afvaardigen naar de diverse werkgroepen. In België wordt dit aangestuurd door de zgn. sectoroperatoren (SO’s), die op hun beurt aangeduid zijn door NBN. Zo is WOOD.BE sectoroperator voor 12 normcommissies die belangrijk zijn voor de hout- en meubelindustrie. Een van deze normcommissies is CEN/TC 207, waarbinnen de Europese normen voor meubels ontwikkeld worden.

CEN/TC 207 FURNITURE bestaat uit 10 werkgroepen:

WG 1 - Requirements for domestic furniture
WG 2 - Requirements for children’s and nursery furniture
WG 3 - Office furniture
WG 4 - Requirements for outdoor furniture
WG 5 - Requirements for non-domestic furniture
WG 6 - Requirements for educational furniture
WG 7 - Requirements and test methods for furniture surfaces
WG 8 - Requirements and test methods for hardware for furniture
WG 9 - Test methods
WG 10 - Requirements and tools for furniture circularity (nieuw)

Wenst u zelf mee te werken aan de ontwikkeling van normen binnen uw kennis- of expertisedomein, neem dan contact op met Raymond Van Pestel (raymond@wood.be).