WOOD Matters 2023 - 2024

Bent u klaar om uw bedrijf naar nieuwe hoogten te tillen? In een wereld die steeds meer gefocust is op duurzaam het verschil maken, is het cruciaal om voorop te lopen in de veranderingen die eraan komen. Het Wood Matters Netwerk wil u daarbij helpen en is er voor én door Vlaamse waardeketen hout in de bouw. Ontdek via inspirerende bezoeken en sprekers en uitwisselingen met sectorgenoten hoe u uw organisatie kunt transformeren en een positieve impact kunt maken. We eindigen elke sessie met een gezellige walking dinner.

Wat staat er op het programma in het werkjaar 2023-2024?

SESSIE 1: SLIM ONTWERP & WERKING VAN DUURZAME INDUSTRIELE PROCESSEN – I 4.0 – 5.0

Industrie 4.0 en 5.0, ofwel de vierde en vijfde industriële revolutie, zijn niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven. Uit onderzoek blijkt dat de overgrote meerderheid van de Belgische bedrijven er inmiddels mee aan de slag is gegaan. Toch zijn er nog aanzienlijke stappen te nemen, vooral wanneer duurzaamheid en circulariteit ook een cruciale rol gaan spelen in uw bedrijfsstrategie. Of het nu gaat om uw algemene bedrijfsprocessen, producten of productieprocessen, digitale technologieën bieden u de mogelijkheid om aan de steeds complexere uitdagingen in de industrie te voldoen. Een slimme toeleveringsketen, geavanceerde productie en netwerkfabrieken zijn slechts enkele van de aspecten binnen de 7 industriële transformaties waar uw bedrijf aan kan werken.

 • Hoe kunnen we de kracht van automatisering & digitalisering benutten om de bouwsector en onze samenleving duurzamer te maken?
 • Waar liggen de mogelijkheden?
 • Is de digitale twin dé nieuwe business case?
 • En welke stappen kan ik als bedrijf (nog) zetten?

We ontdekken het allemaal tijdens onze eerste sessie!

SESSIE 2: BEYOND CIRCULARITY: DE KRACHT VAN REGENERATIEF BOUWEN

Verleg de grenzen van duurzaamheid met regeneratief bouwen - de krachtige stap voorbij circulair. Terwijl circulair bouwen zich richt op het verminderen van een negatieve milieu-impact, gaat regeneratief bouwen nog verder. Stel je voor: bouwproducten en gebouwen die niet alleen minder schade toebrengen aan onze planeet, maar deze actief herstellen. Dit is de revolutie van regeneratieve processen, die onze wereld niet alleen mooier, maar ook gezonder achterlaten.

 • Maar wat houdt regeneratief bouwen precies in?
 • Hoe brengen we deze visie tot leven in het ontwerp- en bouwproces?
 • Welke tussenstappen kan ik vandaag reeds nemen in de richting van het regeneratieve?
 • En welke uitdagingen en toegevoegde waarde brengt het regeneratieve perspectief met zich mee?

Ontdek het in sessie 2 van het WOOD Matters Netwerk.

SESSIE 3: SUSTAINABILITY IN FOCUS: CIRCULAIRE IMPACT MEETBAAR MAKEN & RAPPORTEREN

Het mag duidelijk zijn dat duurzaamheid niet langer een optioneel streven is, maar een fundamenteel principe dat de basis vormt van toekomstig succes van organisaties. Een vraag die vele bedrijven zich dan ook stellen wanneer ze met duurzaamheid of circulaire economie aan de slag willen gaan, is waar ze best starten.
Het credo van ‘meten is weten’ geeft meer inzicht in waar de grootste impacten en verbeterpunten zich situeren. In deze sessie gaan we dieper in op het meetbaar maken van de duurzaamheidsprestaties op niveau van de organisatie, maar ook op product- en procesniveau. Het gaat niet alleen om het streven naar duurzaamheid, maar ook om het effectief kwantificeren, evalueren en optimaliseren van de geleverde inspanningen om de behaalde resultaten aldus transparant te rapporteren in uw duurzaamheidsverslag.

Wat zoal aan bod zal komen in deze sessie:

 • Waarom de impact van mijn organisatie en producten meten?
 • Hoe de ecologische impact van uw organisatie en product in kaart brengen?
 • Waar situeren zich de verschillen tussen duurzaamheid en circulariteit?
 • Welke meetmethodes zijn er en welke zet u wanneer in?
 • Op welke manier stelt u heldere indicatoren op?
 • Hoe maakt u duurzaamheidsinspanningen meetbaar?
 • En op welke manier voert u een impactanalyse uit?

SESSIE 4: DUURZAME MINDSET IN EEN DUURZAME ORGANISATIE

Gezamelijke sessie – Wood Matters & Future Furniture

De weg naar een duurzame organisatie kent vele paden. Van een circulair ontworpen product, het behalen van gekende duurzaamheidslabels tot de implementatie van hernieuwbare energievoorzieningen. Wat onderliggend speelt bij deze duurzame initiatieven is een verandering van paradigma. Een andere manier van kijken en denken over de vele elementen die komen kijken bij het ondernemerschap. Eén waarbij ecologische en bedrijfswaarden in lijn worden gebracht. Deze nieuwe manier van kijken en denken kan echter niet zomaar worden opgelegd aan mensen en vereist daarom in eerste instantie een persoonlijke transformatie. Want in het hart van onze duurzaamheidscrisis ligt een diepe morele crisis. Wat we ons afvragen:

 • Wat zijn inner development goals (IDG’s)?
 • Hoe aligneren we sustainable development goals (SDG’s) met inner development goals (IDG’s)?
 • En hoe zorgt u ervoor dat persoonlijke transformaties maken dat straks heel uw bedrijf effectief duurzaamheid ademt?

Dit thema vormt de slotsessie van dit werkjaar. Voor deze gelegenheid brengen we beide lerende netwerken: Future Furniture (meubel) en Wood Matters (hout in de bouw) uitzonderlijk samen.

Uiteraard trachten we de thema’s zo relevant mogelijk in te vullen voor de diverse leden en deelsectoren vertegenwoordigd binnen het netwerk. Suggesties die hiertoe kunnen bijdragen en uw interesse verder zouden aanwakkeren zijn zeker welkom!

Vragen?

Contacteer Klaas Holsters - klaas@wood.be - 32 486 88 20 10 of
WOOD.BE - info@wood.be - +32 2 558 15 50