WOOD.BE in 2022: Back to the future!

Back to the future!

Op 6 december 2022 was het precies 75 jaar geleden dat WOOD.BE werd opgericht op basis van de Wet De Groote. Dankzij deze wet, die haar naam dankt aan de gelijknamige Minister De Groote, konden industriële sectoren centra oprichten om toegepast collectief onderzoek op te zetten en zo de innovatiekracht van de bedrijven te versterken. Hiermee was het “Technisch en Wetenschappelijk Centrum der Hout- en Aanverwante Stoffen Verwerkende Nijverheid”, zoals WOOD.BE toen heette, één van de allereerste collectieve centra in België.

Voor WOOD.BE is dit echter geen reden om terug te blikken op het verleden. Het is eerder een stimulans om vooruit te kijken naar de toekomst. En die toekomst biedt tal van kansen en opportuniteiten.

Zo is hout het materiaal van de toekomst: het is een natuurlijk, duurzaam en hernieuwbaar materiaal dat zich uitstekend leent tot toepassingen in zowel industriële productie als bouw.

De hout- en meubelindustrie produceert hoofdzakelijk duurzame goederen, zoals bouwelementen, meubelen, matrassen,… De materialen die hiervoor worden gebruikt zijn waardevol en schaars. Dit maakt dat de transitie naar een circulaire economie tal van mogelijkheden biedt aan de hout- en meubelindustrie. En dit in alle fasen van de productlevenscyclus, gaande van de ontwikkelingsfase tot en met het sluiten van de materiaalkringlopen op het einde van de cyclus.

Hout is tevens een materiaal dat CO2 opslaat tijdens de groei. Het gebruik van hout kan hierdoor een belangrijke bijdrage leveren in de strijd tegen klimaatverandering. Dit effect wordt nog versterkt wanneer we circulaire principes toepassen. Duurzame en goed ontworpen producten waarvan de materialen opnieuw kunnen worden ingezet, houden de CO2 nog langer gecapteerd in het hout en dus weg uit onze atmosfeer.

Wanneer de bedrijven van de hout- en meubelindustrie deze kansen willen grijpen, staan ze er niet alleen voor. Net daarom richtte de sector 75 jaar geleden een collectief centrum op, nietwaar?

Eind 2022 keurde WOOD.BE een omvangrijk investeringspakket goed. Het chemisch labo wordt grondig vernieuwd en er komt een gloednieuw duurzaamheidslabo. Gekoppeld aan ons nieuw ERP-systeem wordt er ook een “customer portal” ontwikkeld, wat ons moet toelaten om onze klantbedrijven nog beter tot dienst te zijn. En ook WOOD.BE zelf investeert in duurzaamheid: met zonnepanelen, warmtepompen en laadpalen verkleinen we onze eigen ecologische voetafdruk.

Na 75 jaar blikken we dus niet achteruit, maar vooruit, back to the future!

Download het activiteitenverslag hier.