WOOD.BE in 2018

EEN INNOVATIEVE EN DUURZAME TOEKOMST

De missie van WOOD.BE kan worden samengevat in één zin: wij ondersteunen de ondernemingen van de hout- en meubelindustrie bij het realiseren van een innovatieve en duurzame toekomst.

Deze missie vertalen wij iedere dag opnieuw in een concreet en tastbaar aanbod van diensten en activiteiten. Zo staan vele van onze onderzoeksprojecten reeds in het teken van duurzaamheid, het sluiten van materiaalkringlopen, circulaire economie of andere vormen van eco-innovatie. Ook met onze individuele dienstverlening, zoals testen en adviezen, ondersteunen wij de inspanningen van de bedrijven bij de ontwikkeling van innovatieve, duurzame en veilige producten en processen. En wie zeker wil zijn en zekerheid wil uitstralen, kan bij WOOD.BE terecht voor de nodige certificaten in domeinen als “chain of custody”, CE-markering of andere.

Anno 2018 stonden klimaat en klimaatverandering volop in de schijnwerpers, zowel bij de beleidsmakers als in de publieke opinie. Meer dan ooit hebben hout als materiaal en de houtverwerkende industrie een innovatieve en duurzame toekomst. Hout biedt immers tal van troeven in de strijd tegen klimaatverandering en in het streven naar een circulaire economie. Hout is een duurzaam, hernieuwbaar, energiezuinig en recycleerbaar materiaal, dat bovendien CO2 opslaat tijdens de groei. Redenen te over om dit waardevolle materiaal zo efficiënt mogelijk in te zetten voor duurzame en innovatieve producten, zoals meubelen, platen, bouwelementen, verpakkingen,… De bedrijven van de sector kunnen hierbij rekenen op de ondersteuning en de expertise van WOOD.BE.

2018 in feiten en cijfers
Certificaten 641 certificaten uitgereikt
Testen en adviezen 275 studies en proeven uitgevoerd
Normalisatie 14 normcommissies
Projecten 9 lopende en 2 nieuwe projecten

Download het activiteitenverslag hier.