Versoepelingen voor nakende UKCA-markering

Als gevolg van de Brexit hanteert het Verenigd Koninkrijk (VK) vanaf 01/01/2023 een eigen beoordelingssysteem voor (bouw)producten die in het VK op de markt gebracht worden, nl. het United Kingdom Conformity Assessment (UKCA). Deze vervangt de Europese CE-markering op de Britse markt. Om de aanpassing naar UKCA voor fabrikanten te vergemakkelijken, kondigde de Britse overheid eind juni 2022 enkele versoepelingen aan. Hieronder een beknopt overzicht.

Ce Ukca

1. Verlagen van kosten voor hertesten:

Alle conformiteitsbeoordelingen afgeleverd door EU-partners voor eind 2022 kunnen in 2023 beschouwd worden als basis voor de opstart van een UKCA-markering. De eigenlijke Britse wetgeving hieromtrent wordt gepubliceerd voor eind 2022. Deze maatregel stelt fabrikanten in staat het UKCA-certificaat toe te passen zonder dat bestaande testen en hun respectievelijke testverslagen moeten worden overgedaan.

2. Schrappen van de verplichting op hertesten van bestaande, reeds geïmporteerde stock:

CE-gemarkeerde producten, die voor eind 2022 geïmporteerd zijn of worden in het VK, dienen niet langer hertest of opnieuw gecertificeerd te worden.

3. Blijvende aanvaarding reserve-onderdelen op de Britse markt

Het VK zal reserve-onderdelen blijven aanvaarden en dit onder de certificerings- en testeisen waaronder de originele producten op de Britse markt gebracht werden.

4. Uitbreiding van markerings- en labelingsmogelijkheden

De Britse overheid voorziet een wettelijk kader dat het mogelijk maakt om noodzakelijke informatie in het kader van UKCA-markering in de vorm van een sticker of bijhorende documentatie te verwezenlijken.

5. Erkenning van historische testdata voor sommige bouwproducten

Bouwproducten onder CE-markering volgens attesteringsysteem AVCP-systeem 3, getest door een EU-notified body voor 1 januari 2023 zullen niet moeten hertest worden door een VK-approved body.

Heeft u nog vragen over deze versoepelingen of wenst u hulp bij de overschakeling naar een UKCA-markering van uw (bouw)product, neem dan zeker contact op met raymond@wood.be