Nieuwe verordening inzake ecologisch ontwerp voor duurzame producten

De nieuwe verordening inzake ecologisch ontwerp voor duurzame producten (Ecodesign for Sustainable Products Regulation, ESPR) is een Europese richtlijn ter bevordering van meer milieuvriendelijke en circulaire producten. Deze vervangt de huidige Richtlijn 2009/125/EG inzake ecologisch ontwerp, die alleen betrekking heeft op energiegerelateerde producten, door het toepassingsgebied uit te breiden naar bijna alle productgroepen die op de EU-markt worden gebracht (ongeacht of ze binnen of buiten de EU zijn geproduceerd). Het ESPR-voorstel van de Europese Commissie werd op 30 maart 2022 ingediend en de trialoog met het Parlement en de Raad startte op 30 augustus 2023. Op 5 december 2023 werd een voorlopig akkoord bereikt, een goede stap in de richting van een definitieve goedkeuring van de tekst.

De ESPR stelt een kader vast om eisen te stellen aan het ecologisch ontwerp en de productie van specifieke productgroepen. Het richt zich op het verminderen van de milieueffecten van producten gedurende hun hele levenscyclus, van grondstofwinning tot afvalverwerking, waardoor veel energie wordt bespaard en koolstofemissies vermeden worden. De ESPR omvat een breed scala aan eisen met betrekking tot:

  • duurzaamheid, herbruikbaarheid, opwaardeerbaarheid en repareerbaarheid van het product
  • aanwezigheid van stoffen die circulariteit in de weg staan
  • energie- en hulpbronnenefficiëntie
  • gerecycleerde inhoud
  • herfabricage en recycling
  • koolstof- en ecologische voetafdrukken
  • informatievereisten, waaronder een digitaal productpaspoort

De productgroep meubilair valt onder het toepassingsgebied van de ESPR. De verordening verplicht fabrikanten zich te houden aan de hierboven genoemde criteria voor ecologisch ontwerp en duurzaamheid. Door deze normen af te dwingen, wil de verordening de productie van milieuvriendelijker en duurzamer meubilair stimuleren.

Op korte termijn vereist de implementatie van de ESPR in de meubelindustrie veranderingen in productontwerp, fabricageprocessen en materiaalselectie, door ecodesignprincipes op te nemen in de productontwikkeling. Dit kan betekenen dat er hernieuwbare of gerecyclede materialen worden gebruikt, dat het energieverbruik tijdens de productie wordt geoptimaliseerd en dat producten gemakkelijk kunnen worden gerepareerd of gerecycled.

Bovendien omvat het kortetermijneffect van de ESPR investeringen in nieuwe technologieën, materialen en processen die voldoen aan de vereisten van de regelgeving, wat kan leiden tot hogere initiële kosten. Er wordt echter verwacht dat deze investeringen zullen bijdragen aan voordelen op lange termijn, waaronder een efficiënter gebruik van hulpbronnen, energie- en materiaalbesparingen, een betere merkreputatie voor het aanbieden van duurzame producten en een verminderde impact op het milieu.

Op lange termijn zal de ESPR naar verwachting innovatie stimuleren en een duurzamere benadering van meubelproductie en -consumptie bevorderen. Het is de bedoeling om de industrie geleidelijk te laten evolueren naar een model van de circulaire economie, waarbij producten zo worden ontworpen dat ze zo weinig mogelijk afval veroorzaken en zo herbruikbaar en recycleerbaar mogelijk zijn.

Daarnaast wordt verwacht dat de verordening het gedrag van consumenten zal beïnvloeden, wat zal leiden tot een voorkeur voor milieuvriendelijk meubilair naarmate het bewustzijn voor duurzaamheid toeneemt.

Meer weten? Of heeft u vragen? Contacteer dan Alan Dergent.