Nieuwe EU-verordening algemene productveiligheid

Adobe Stock 291409810

Consumentenproducten die niet verplicht zijn tot CE-markering moeten voldoen aan de eisen die vastgelegd zijn in de Richtlijn Algemene Productveiligheid. Op 12 juni 2023 werd de vernieuwde EU-wetgeving inzake algemene productveiligheid aangenomen. Deze treedt in werking als de Verordening Algemene Productveiligheid 2023/988/EU en legt een nieuw kader vast.

Belangrijke veranderingen zijn:

  • de invoering van productveiligheidsverplichtingen voor online marktplaatsen;
  • de verplichting voor fabrikanten om een interne risicobeoordeling uit te voeren en technische documentatie voor hun producten op te stellen;
  • de verplichting om een in de EU gevestigde gemachtigde (verantwoordelijke persoon) te hebben.

Momenteel is deze richtlijn van toepassing wanneer specifieke Europese regelgeving voor de veiligheid van bepaalde productcategorieën ontbreekt. Deze producten zijn niet verplicht tot CE-markering, maar moeten wel voldoen aan de veiligheidseisen van algemene veiligheid voor consumentenproducten voordat ze op de markt van de Europese Unie ter beschikking mogen worden gesteld.

De toepassing van de nieuwe Verordening en de intrekking van de bestaande Richtlijn 2001/95/EG zal pas effectief zijn na een overgangsperiode die afloopt op 13 december 2024.

Meer weten? Contacteer dan Raymond Van Pestel