WOOD.BE in 2016


OP MAAT VAN DE BEDRIJVEN

2016 was het eerste jaar van het centrum onder de nieuwe benaming WOOD.BE. De verdere implementatie van deze rebranding stond dan ook hoog op de agenda. Er volgde een compleet nieuwe website en tal van documenten - waaronder certificaten en testverslagen - kregen een opfrisbeurt. De rebranding was ook een goede gelegenheid om de interne werking van WOOD.BE op een aantal vlakken kritisch onder de loep te nemen. Om onze bedrijven nog beter te kunnen dienen werden tal van initiatieven genomen op het vlak van administratieve vereenvoudiging en informatisering. Het voltallige team van WOOD.BE kreeg in 2016 een opleiding “Lean office management”.

De individuele dienstverlening aan bedrijven nam in 2016 een hoge vlucht. Het aantal technologische en andere adviezen, labotesten, certificaten,… is in 2016 gevoelig gestegen. Dit is een bewuste keuze: WOOD.BE stemt zijn werking af op de noden van de individuele bedrijven. Naast collectieve activiteiten, zoals onderzoeksprojecten, levert WOOD.BE dan ook steeds meer maatwerk af.


Download ons activiteitenverslag hier