Focus: de dienst Health & Safety

De dienst Health & Safety van WOOD.BE ondersteunt bedrijven uit de hout- en meubelindustrie bij hun preventiebeleid. Wat houdt dat concreet in? We vroegen het aan preventieadviseur Marina Dhondt.

Ondersteuning op het juiste moment

“Bedrijven contacteren de dienst Health & Safety over het algemeen op twee specifieke momenten. Een: ze willen de preventie en veiligheid binnen hun bedrijf naar een hoger niveau tillen, maar beschikken daarvoor niet over de nodige kennis, tijd of mankracht. Wij structureren dan hun beleid en stellen de juiste prioriteiten inzake preventie. We leveren hen de nodige documenten, geven advies, voeren de vereiste analyses uit en helpen hen om aan de wettelijke verplichtingen voldoen.”

“Twee: zij contacteren ons naar aanleiding van een acute vraag. Er is bijvoorbeeld een inspectie aangekondigd en ze weten niet of ze aan alle vereisten beantwoorden. Of ze hebben na een inspectie opmerkingen gekregen. Of er heeft zich een arbeidsongeval voorgedaan. Dikwijls zien ze op dergelijke momenten door de bomen het bos niet meer. De vigerende wetgeving is immers erg omvangrijk.”

Door en voor de sector

“Wij zijn opgericht op vraag van de sector en werken uitsluitend voor die sector. Daardoor kennen we de problematiek door en door. Denk bijvoorbeeld aan zaagmachines. Ondanks de verregaande veiligheidsvoorzieningen blijven advies, motivatie en controle van de veiligheidsinstellingen een must.”

“Een actuele tendens is de focus op de lange termijn. Zo zijn er al heel wat maatregelen getroffen om de ergonomie op de werkvloer te verbeteren en lawaai tegen te gaan. Voor de stofproblematiek daarentegen is er nog werk aan de winkel. Wij helpen bedrijven daarin door de nieuwste inzichten met hen te delen en hen wegwijs te maken in de snel wijzigende regelgeving.”

“Wij fungeren ook als klankbord. Dankzij onze ervaring kunnen we bedrijven vertellen hoe goed ze scoren, vergeleken met sectorgenoten. Behoren ze tot de koplopers of bengelen ze achteraan? Die informele benchmarking kan heel leerrijk zijn.”

Verzekering

“Tot slot kan de dienst Health & Safety advies geven over verzekeringstechnische kwesties. Met een arbeidsongevallenverzekering kunnen in bepaalde omstandigheden problemen rijzen, bijvoorbeeld in geval van contractors, uitzendkrachten of prestaties buiten de voorziene werkuren. Wat de brandverzekering betreft, kunnen wij de adviezen van de verzekeringsmaatschappij vertalen naar voor het bedrijf haalbare oplossingen. Onze dienstverlening gaat dus heel breed.”

Contact: marina@wood.be