Ecodesign van matrassen: ecodesign richtlijnen beschikbaar

Ontwerprichtlijnen voor een gesloten kringloopmodel.
Deze richtlijnen werden ontwikkeld in het kader van het Innomat-project en hebben tot doel om ontwerpers en producenten van slaapoplossingen maximaal te ondersteunen bij het ontwikkelingsproces van matrassen volgens een gesloten kringloopmodel. Door het ontwikkelen van de matrasconcepten door de bedrijfspartners werd de set van ecodesign richtlijnen afgetoetst aan de praktijk en de huidige mogelijkheden en beperkingen inzake materiaal-, productie- en recyclagetechnologieën.

Deze richtlijnen zijn op aanvraag beschikbaar via info@wood.be