‘DESIGN-FOR-CIRCULARITY’ RICHTLIJNEN VOOR BEDDING ONTWERPERS NU BESCHIKBAAR!

Banner Website D4 C Guidelines2 01


Wist je dat...

  • er in Europa jaarlijks ongeveer 35 miljoen matrassen worden afgedankt, waarvan de meeste nog verbrand worden en met nefaste milieu-impact?
  • meer dan 80% van de milieu-impact van een product wordt bepaald in de conceptontwerpfase?

Samen kunnen we dit veranderen!

Hoe?

  • Begin juli 2023 publiceerde VALUMAT vzw, de Belgische beheersinstantie voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor matrassen, 'Design-for-Circularity' (D4C) richtlijnen voor matrassen in drie talen: NL, FR, EN.
  • Zowel VALUMAT als WOOD.BE willen bedrijven in de beddenindustrie ondersteunen bij het aannemen van een circulaire ‘mindset’ en bij het ontwerpen van producten, processen en bedrijfsmodellen die gericht zijn op waardebehoud.

Deze D4C richtlijnen zijn opgesteld door WOOD.BE, Belgisch kenniscentrum voor de hout- en meubelindustrie, en maken deel uit van het VALUMAT Design-for-Circularity (D4C) programma gericht op ecodesign en preventie .

De richtlijnen faciliteren het maken van de best mogelijke ontwerpbeslissingen van bij de start, wat leidt tot betere slaapoplossingen gericht op langer gebruik, hergebruik en recyclage.

Wat?

De 'Design-for-circularity'-richtlijnen voor matrassen ambiëren een stapsgewijze handleiding te bieden voor het ontwerpen van betere oplossingen met de focus op waardebehoud en samenwerking doorheen de matrassenwaardeketen.

  • Op basis van de ervaring en het ambitieniveau kan een bedrijf beginnen op productniveau, en/of op niveau van het business model als meest geavanceerde stap.
  • Afhankelijk van de strategische doelen kan een bedrijf kiezen uit achttien verschillende circulaire ontwerpstrategieën of een combinatie daarvan.

Geïnteresseerd om aan de slag te gaan?

Download gratis de nieuwste editie van de 'Design-for-Circularity' richtlijnen voor matrassen via deze link.

Bedankt om uw feedback/suggesties te sturen naar alan@wood.be.