CE-markering brandwerende deuren: waar staan we intussen?

Sinds 1 november 2016 is de Europese productnorm EN 16034 van toepassing. Die omschrijft de prestatiekenmerken inzake brandwerendheid of rookdichtheid, waaraan voetgangersdeuren, industriële, commerciële en residentiële deuren/poorten en opengaande vensters met brandwerende of rookbeperkende kenmerken moeten beantwoorden. Meteen werd ook een CE-markering voor deze producten mogelijk.

Voor brandwerende deuren was die CE-markering niet onmiddellijk verplicht, maar werd een overgangsperiode van drie jaar ingelast. Tot 1 november 2019 kunnen brandwerende deuren nog altijd volgens de nationale norm of volgens nationale systemen zoals BENOR/ATG worden beoordeeld en zonder CE-markering geplaatst. Na die datum mogen alleen nog CE-gemarkeerde deurgehelen vrij worden verhandeld in Europa.

Tot zover was alles duidelijk, maar in 2017 werd het verhaal wat ingewikkelder. De Europese Commissie gaf het normalisatie-instituut CEN de opdracht om productnorm EN 16034 te linken aan de bestaande productnormen voor niet-brandwerende commerciële, bedrijfs- en garagepoorten (EN 13241-1) en voor niet-brandwerende deuren en ramen (EN 14351-1).

De aangepaste productnorm voor niet-brandwerende poorten is intussen gepubliceerd, maar die voor binnendeuren laat op zich wachten. De vraag rijst wat er zal gebeuren als die geactualiseerde productnorm niet tijdig wordt gepubliceerd. Wordt de overgangsperiode dan verlengd? We moeten u voorlopig het antwoord schuldig blijven. Zeker is alvast dat verslagen van Rf brandweerstandsproeven volgens de oude Belgische norm NBN 713-020 op 1 november 2019 definitief vervallen.

Info: raymond@wood.be