De conflictsituatie in Oekraïne en de Europese Houtverordening (EUTR)

De Russische inval in Oekraïne op 24 februari 2022 heeft Europa gedwongen een eensgezinde houding aan te nemen tegenover de import van hout en houtproducten afkomstig uit Rusland, Wit-Rusland en de bezette gebieden in Oekraïne. WOOD.BE somt de belangrijkste punten voor u op.

1) Verbod om hout en van hout afgeleide producten te importeren vanuit Rusland

2) Importverbod voor hout/houtproducten onder CN code 44 uit Wit-Rusland

3) Import van hout en houtproducten uit bepaalde regio’s in Oekraïne is verboden

Naast een invoerverbod geldt ook een verbod op het aanbieden of financieren van tussenhandeldiensten of andere diensten van toepassing op de goederen.

Rusland: Importverbod op hout en houten producten

Hout en van hout afgeleide producten van Russiche oorsprong of vanuit Rusland uitgevoerd mogen niet rechtstreeks of onrechtstreeks aangekocht of ingevoerd worden, noch op de Europese markt gebracht worden. Onderstaande tabel geeft een relevante lijst van goederen waarop het verbod van toepassing is.

Tabel 1: Lijst van relevante goederen waarop het importverbod van toepassing is

44 Hout-en houtwaren; houtskool
4705 Houtpulp verkregen door de combinatie van een mechanische en een chemische behandeling
4804 Kraftpapier en krafkarton, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, op rollen of in bladen, ander dan dat bedoeld bij post 4802,4803
9403 Andere meubelen en delen daarvan

Tenzij:

  • De goederen deel uitmaken van contracten afgesloten vóór 9 april 2022 en uitgevoerd vóór 10 juli 2022
  • De goederen deel uitmaken van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van bovengenoemde contracten

Hout of houten producten die vallen onder codes 4401 21, 4401 22, 4403 en 4408 afkomsitig uit Rusland en op de Europese markt gebracht worden van 8 maart 2022 t.e.m. 31 december 2022 worden als illegaal beschouwd.

EU-sancties voor hout en houten producten uit Wit-Rusland

Hout en houtproducten vermeld onder de CN code 44 die afkomstig zijn uit Wit-Rusland worden als illegaal beschouwd wanneer ze op de Europese markt gebracht worden.

Tenzij:

  • deze producten werden opgenomen in een contract dat dateert van voor 2 maart 2022 én dat deze contracten uitgevoerd worden vóór 4 juni 2022
  • deze producten niet vallen onder de CN code 44 (vb. houten meubels, pulp en papier)
Beperkt invoerverbod op hout uit Oekraïne

Het op de Europese markt brengen van hout/houtproducten met oorsprong uit de Krim, Sevastopol en de niet-gecontroleerde gebieden van Donetsk en Luhansk is verboden.

Het systeem van zorvuldigheidseisen (Due Diligence System, DDS) blijft van kracht

Voor alle situaties die niet onder het bestaande houtimportverbod of de bestaande sancties vallen, blijft het noodzakelijk een goed onderbouwde DDS uit te voeren.

In de huidige omstandigheden is het erg moeilijk om een volledige risicobeoordeling van illegaliteit uit te voeren of het risico te beperken. Audits ter plekke of uitgevoerd door een derde partij zijn niet mogelijk. En samenwerking met administratieve autoriteiten in de Russische Federatie en Belarus om de naleving van de EUTR te waarborgen zijn een uitdaging.

Deze punten moeten tot uiting komen in het stelsel van zorgvuldigheidseisen en dus worden aangepast. Bij de aanpassing moet ook rekening worden gehouden met de criteria die het risico beoordelen bij de aanwezigheid van gewapende conflicten en bij het bestaan van relevante sancties.

Met deze DDS wil men niet alleen voorkomen dat er illegaal gekapt hout op de Europese markt komt maar men wil ook verhinderen dat bij de aankoop van goederen geen directe of indirecte fondsen worden vrij gemaakt voor bestrafte entiteiten of personen. Welke deze entiteiten of wie deze personen zijn, wordt vastgelegd door EU-medewerkers(1).

Als het niet mogelijk is het risico op illegale praktijken of corruptie te beperken, moeten exploitanten er voor kiezen om het hout en de van hout afgeleide goederen niet op de Europese markt te brengen.

Europa zet de neuzen in dezelfde richting

Op 16 maart 2022 werden bovenstaande besluiten genomen door de bevoegde autoriteiten van de EU-lidstaten om een uniforme interpretatie en uitvoering van de Europese Houtverordening (EUTR) na te streven. Deze besluiten werden door de Europese Commissie verder aangevuld en gepubliceerd op 8 april 20222. Met de geldende maatregelen wordt niet vooruitgelopen op de situatie waardoor het mogelijk is dat er op elk moment wijzigingen optreden.

WOOD.BE houdt voor u de vinger aan de pols en brengt u op de hoogte bij verdere ontwikkelingen.

(1) https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine
(
2) https://www.health.belgium.be/...

Contact: Imke De Windt