Nieuw koninklijk besluit wijzigt de classificatie van brandwerende deuren

Het nieuwe KB bevat een aantal wijzigingen die voornamelijk betrekking hebben op nieuwe bouwaanvragen (na 1 juli 2022). Het gaat om aanpassingen in het kader van brandveiligheid van gevels en hun doorgangen, parkings, stookafdelingen en liften die in gebouwen worden geïnstalleerd.

Kort samengevat komt het hierop neer. Brandwerende deuren gekoppeld aan bouwaanvragen, ingediend na 1 juli 2022, mogen niet langer Rf geclassificeerd worden, maar moeten de Europese EI1 classificatie dragen.

Dit gegeven staat volledig los van CE-markering (wat momenteel nog niet mogelijk is), Benor-ATG of andere certificaten.

Nota: Rf betekent testen en een classificatie volgens “oude” Belgische norm terwijl EI1 gekoppeld is aan een Europese testmethode volgens NBN EN 1634-1 en bijhorende classificatie volgens NBN EN 13501-2

Contact: raymond@wood.be