Export van planten en plantaardige producten

Het Federaal Voedselagentschap brengt de export van planten en plantaardige producten continu in kaart.

Foto Artikel Favv

Het Favv publiceerde onlangs een nieuwe lijst met fytosanitaire exporteisen. Deze lijst omvat ook houtproducten waaronder boomstammen, gezaagd hout, laminaat en houten meubels.

Via haar omzendbrief van 3/12/2021 werden alle belanghebbenden op de hoogte gebracht. De lijst die o.a. houtproducten bevat, gekoppeld aan de landen die deze eisen vastleggen, is vrij te raadplegen via deze link.

Noot: fytosanitaire eisen, oftewel landeneisen, zijn de eisen die een land stelt aan geëxporteerde producten als het gaat om plantenziekten en -plagen.

Contact: ward@wood.be