Thema's Future Furniture 2022-2023

Als lid van het Future Furniture netwerk bepaalt u zelf mee welke activiteiten worden georganiseerd en welke prioriteiten worden gelegd. Thema's die aan bod komen in 2022-2023:

  • Design-for-transparency @ Textiellab Tilburg
  • Circulaire samenwerking @ Unilin Panels
  • AI als enabler voor slimme bedrijfsprocessen @ Decospan
  • Klantenwaarde in het digitale era

Hieronder vindt u per thema alvast een meer gedetailleerde uitleg.

Design-for-transparency

Bij de transitie van een lineair naar een circulair economisch model dienen heel wat bedrijfsprocessen gereorganiseerd te worden om de materiaalkringlopen effectief en efficiënt te kunnen sluiten. Dit is voor de meeste bedrijven vaak een hele uitdaging. Er is vaak te weinig data beschikbaar over de producten doorheen hun levenscyclus, maar ook tussen de diverse schakels in de waardeketen. Hierdoor is het niet evident om de terugname, sortering, ontmanteling en verwerking te organiseren. Bovendien zijn er ook heel wat interessante inzichten met oog op product- en procesoptimalisaties die niet bij de juiste schakels in de waardeketen terechtkomen. In deze sessie gaan we hier dieper op in en kijken we wat er precies nodig is om dit mogelijk te maken.

Circulaire samenwerking

De circulaire transitie maken doe je niet alleen als bedrijf. Het belang van een goede ketensamenwerking, zowel stroomopwaarts naar toeleveranciers als stroomafwaarts naar de verwerking/recyclage kan niet onderschat worden. Elke schakel in de keten moet zich bewust worden van de impact van diens werk op andere schakels in de keten m.b.t. het gebruik van materialen en het toevoegen van waarde. Circulaire economie kent dan ook een sterke relatie met systeemdenken. Aan de hand van praktijkcases en onderlinge interactie worden er concrete tips & tricks gedeeld waar uw onderneming stappen kan zetten naar succesvolle samenwerkingen met het oog op gedeelde en meervoudige waardecreatie.

AI als enabler voor slimme bedrijfsprocessen

Kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) komen steeds vaker voor in ons dagdagelijkse leven, maar ook bij zakelijke beslissingen en procesautomatisering spelen ze een steeds belangrijkere rol. Vanzodra voldoende digitale data beschikbaar is, kunnen voorspellende modellen van ML zijn ingebed in automatiseringsworkflows om bijvoorbeeld geautomatiseerde besluitvorming mogelijk te maken. We exploreren hoe AI en ML al bij pioniers in de hout- & meubelindustrie worden ingezet, en verkennen hoe de technologie breder ingezet kan worden. Welke rol kunnen ze spelen bij een circulaire transitie of bvb. bij het omgaan met grondstofschaarste of personeelstekorten? Zijn deze technologieën enkel voorbehouden voor de grote ondernemingen of ook relevant voor KMO’s? Zo ja, waar situeren zich dan de grootste kansen en bedreigingen en waar zet u best op in?

Klantenwaarde in het digitale era

Ongetwijfeld heeft u de termen ‘WEB 3.0’ en ‘metaversum’ al wel horen vallen, maar net zoals eerdere internet ontwikkelingen blijft het moeilijk om vooraf in te schatten hoe deze digitale technologie onze manier van leven en consumeren zal veranderen. Zijn ze een hype of is het toch meer dan dat? En vooral: zijn ze relevant voor uw klanten en op welke termijn? We gaan ten rade bij een expert terzake en graven naar een beter inzicht in de mogelijkheden en hoe WEB 3.0 en het metaversum waarde kunnen creëren binnen de meubel- & interieursector. We reflecteren over evoluties binnen de gangbare verkoopskanalen en verkennen welke invloed deze digitale technologie kan hebben als ‘new kid on the block’ op uw merk, klantenrelaties en klantenbeleving.

Uiteraard trachten we de thema’s zo relevant mogelijk in te vullen voor de diverse leden en deelsectoren vertegenwoordigd binnen het netwerk. Suggesties die hiertoe kunnen bijdragen en uw interesse verder zouden aanwakkeren zijn zeker welkom!

Vragen?

Contacteer Alan Dergent - alan@wood.be - 32 479 27 98 23 of
WOOD.BE - info@wood.be - +32 2 558 15 50