WOOD Support

Informatieverstrekking en eerstelijnsadvies voor de hout-en meubelindustrie

De bedrijven van de hout-en meubelindustrie worden geconfronteerd met een steeds complexer wordend landschap van technische voorschriften, nationale en internationale wetgevingen, lastenboeken en andere vormen van technische reglementering die een impact hebben op de toegankelijkheid van binnen- en buitenlandse markten. Hierdoor is de nood aan laagdrempelige technologische ondersteunig toegenomen. Via informatieverstrekking en eerstelijnsadvies wil WOOD.BE aan deze nood tegemoet komen. Dankzij de medewerking van Fedustria kunnen de leden van deze sectorfederatie rekenen op een gunsttarief wanneer zij een beroep doen op deze dienstverlening.

Met de medewerking van:

Fedustria