Visual wood class

Visuele sterkteklassering van naaldhout

Visual Wood Class heeft tot doel de huidige sorteerregels voor Belgisch naaldhout te verifiëren, aan te passen waar nodig en te valideren. Daarna is het de bedoeling om de resultaten te laten opnemen in de Europese norm

Dit moet op Europees niveau de link leggen tussen de sorteerklassen en de weerstandsklassen. Dit verhoogt de waarde en geloofwaardigheid van het Belgisch naaldhout, wat van belang is voor de export.

Constructiehout dat op de markt wordt gebracht, dient voorzien te zijn van CE-markering. Deze markering wordt bekomen door te voldoen aan bepaalde eisen beschreven in de geharmoniseerde norm voor op sterkte gesorteerd constructiehout. Hout kan op sterkte gesorteerd worden via een visuele of een machinale sortering. Om hout visueel te kunnen sorteren, wordt een opleiding houtsorteerder georganiseerd.

Contact: kim@wood.be