OPT-I-SORT

Optimalisatie van het beheer van post-consumer houtafval

Met het project OPT-I-SORT wil het consortium onderzoeken hoe de meest optimale inzameling en sortering van post-consumer houtafval kan worden gerealiseerd met het oog op een maximale valorisatie van het houtafval d.m.v. in de eerste plaats recyclage en anderzijds verbranding met energierecuperatie.

Daarnaast wil het project kennis opbouwen m.b.t. de fysische en chemische eigenschappen van dit post-consumer houtafval en ook een onderbouwde prognose van de toekomstige samenstelling van dit houtafval aanleveren. 

Het project wil tevens inzicht in de ecologische impact d.m.v. een levenscyclusanalyse en inzichten in de effecten van het te identificeren optimale inzamel- en sorteerscenario op waardeketenniveau d.m.v. een techno-economische analyse met inbegrip van een financiële levenscycluskostenberekening. Daarnaast worden in elke schakel van de waardeketen een aantal resultaten vooropgesteld.

Het consortium achter OPT-I-SORT bestaat uit: Unilin, IMOG, Gielen, BULK.ID en A&S Energie, met WOOD.BE als onderzoekspartner.

Dit project wordt gesteund door i-Cleantech Vlaanderen

Contact: thomas@wood.be