Material World

Sensorische ervaring en duurzaamheid als strategie bij materiaalkeuzes voor winkelinterieurs.

Material World wil meer inzicht verschaffen in de ‘soft characteristics’ van materialen voor winkelinrichting, meer bepaald in de sensorische en de semiotische eigenschappen. Tevens focust het project op de ecologische aspecten van die materialen.

Kennis bijspijkeren

Hoe hou je in tijden van clicks en een wijzigend koopgedrag ook de bricks aantrekkelijk voor de consument? Inrichtingsmaterialen bepalen in sterke mate de look & feel en dus de identiteit en uitstraling van een winkel. Naast hun technische eigenschappen winnen ook de soft characteristics van die materialen en de manier waarop ze worden gepercipieerd sterk aan belang. Tezelfdertijd staat een duurzaam materiaalbeheer hoog op de agenda van de overheid. Al die evoluties plaatsen ontwerpers, retailers en afwerkingsbedrijven voor nieuwe uitdagingen en vergen kennis die ze over het algemeen nog niet onder de knie hebben.

Voelen en weten

Material World stippelt een procedure uit om de sensorische en semiotische eigenschappen van materialen te bepalen en ontwikkelt een ondersteunende en educatieve tool voor de selectie van materialen, die aansluit bij de denkwereld van ontwerpers, winkelbouwers, afwerkingsbedrijven en retailers. Via feedback over de ecologische score van materialen, het aanbieden van varianten en het ter beschikking stellen van ecodesign ontwerprichtlijnen wil Material World de milieu-impact van winkelinrichtingen verlagen. Gezien de snelle vernieuwingsfrequentie kunnen in de retailsector aanzienlijke ecologische winsten worden geboekt.

Het project koppelt deze initiatieven aan al bestaande tools en platformen zoals Ecolizer, MMG-tool, Ecodesignlink.be, MateriO en retaildesignlab.be, en creëert zo een continuïteit.

Recht naar de retailsector

Material World is een samenwerkingsproject van UHasselt, WTCB en WOOD.BE en richt zich tot interieurarchitecten, ontwerpers en studenten (interieur)architectuur van de UHasselt; gespecialiseerde winkelbouwers, afwerkingsbedrijven, producten en leveranciers, retailers met minstens drie fysieke verkooppunten.

Meer info over de ontwikkelde tools vind u hier: https://www.retaildesignlab.be/nl/ecodesign-tools

Contact: alan@wood.be