Innomat

Innovatie van matrassen in de O&O- en de end-of-life fase

Innomat is een mooi voorbeeld van samenwerking binnen een waardeketen. Een consortium van bedrijven uit de matrassenwaardeketen onderzoekt pro-actief – en in overleg met de Vlaamse overheid - de verschillende mogelijkheden tot het sluiten van de materiaalkringlopen van matrassen, waarbij gezocht wordt naar duurzame oplossingen in de O&O- en end-of-life fase van matrassen.

Matrasproducenten, toeleveranciers van schuim en textiel, afvalverwerkers en kennisinstellingen - waaronder WOOD.BE - bundelen hun expertise.

Innomat wil een kennissprong realiseren rond 3 cruciale vraagstukken:

  1. Ecodesign van nieuwe matrassen;
  2. De toepassingsmogelijkheden van de reststromen van bestaande matrassen;
  3. De milieukosten/baten van matrasrecyclage.

Het onderzoeksproject is een samenwerking tussen 7 bedrijfspartners en 3 kennisinstellingen: Recticel, LS Bedding, Recor Bedding, Veldeman Bedding, DesleeClama iDC, Latexco, Vanheede Environmental Logistics, WOOD.BE, Centexbel en UHasselt.

Innomat illustreert de expertise van WOOD.BE op vlak van in duurzame innovatie, ecodesign, design-for-disassembly en levenscyclusanalyse. 

Als een betrouwbare en onafhankelijke partner met een goede kennis van de sector kunnen we soortgelijke samenwerkingen tussen uw bedrijf en andere stakeholders binnen uw waardeketen mee opstarten en faciliteren.

Contact: alan@wood.be