Thema's Future Furniture

Als lid van het Future Furniture netwerk bepaalt u zelf mee welke activiteiten worden georganiseerd en welke prioriteiten worden gelegd. Thema's die aan bod komen in 2021:

  • Post COVID-business
  • Circular business
  • Phygital Shopping
  • Smart & Compact living

Hieronder vindt u per thema alvast een meer gedetailleerde uitleg.

Post COVID-business

Eens om de zoveel tijd gebeurt er iets wat we als samenleving niet zagen aankomen en onze manier van functioneren abrupt door elkaar schudt. Wat kan u als bedrijf in de meubelsector leren uit de COVID-crisis? En hoe bereiden we ons als meubelwaardeketen voor op soortgelijke toekomstige crisissen? Welke (blijvende?) gedragswijzigingen zien we ontstaan in de markt en welke nieuwe kansen biedt dit aan ondernemingen binnen de meubel- en interieursector? Welke uitdagingen stelt zo’n crisis aan de werking van uw organisatie en aan uw aanbod? Welke strategieën ontwikkelen om de impact op de bedrijfsresultaten maximaal te vrijwaren en de veerkracht van de onderneming doen groeien? Dit is het onderwerp van onze eerste (virtuele) workshop.

Circular business

Circular business is ‘the new black’. De klimaatproblematiek vereist een doortastende aanpak die start bij de eigen levenswijze. Een groeiend aantal consumenten opteert bewust hun steentje bij te dragen, wat zich vertaalt hun keuze voor circulair georiënteerde modulaire bouwoplossingen die qua totaalconcept, constructie en materiaalgebruik stroken met deze visie en bouwen op principes van natuurlijke intelligentie, ecodesign en zelfs biophilia. Deze oplossingen bieden nieuwe kansen voor aangepaste woon- en interieuroplossingen die flexibel inpasbaar zijn en kunnen mee evolueren met wijzigende noden van de eindgebruiker. Welke uitdagingen en kansen bieden duurzame modu- laire bouwoplossingen op het vlak van de inrichting en hergebruik? Welke vernieuwende circulaire businessmodellen en nieuwe dienstverlening kunnen hieruit ontstaan? Hoe genereert dit waarde voor uw klant èn voor uw bedrijf? Hoe organiseert u zich om de kringloop daadwerkelijk te sluiten?

Phygital Shopping

Digitaal is meer dan ooit het nieuwe normaal. Om optimaal tegemoet te komen aan de wensen en de verwachtingen van de klant, is het harmoniseren van uw offline en online aanwezigheid als bedrijf een absolute must geworden. Bedrijven die de digitalisering vandaag niet omarmen, hypothekeren hun potentieel voor verdere groei. Digitalisering biedt dan ook enorm veel nieuwe kansen aan ondernemers om de merk- en winkelbeleving naar nieuwe hoogtes te tillen en tegelijk meer inzicht te krijgen in snel wijzigend consumentengedrag en nieuwe trends. Producten hebben vandaag een steeds-dikker-wordende digitale laag die tal van nieuwe mogelijkheden biedt om uw business en de klantenbeleving te ‘boosten’. Hoe maak je als bedrijf optimaal gebruik van een ‘bricks&clicks’-mod- el? Welke nieuwe showroom concepten, verkoopsplatformen en phygitale interfaces bieden nieuwe mogelijkheden om de eindgebruiker te benaderen en te overtuigen en uw eigen bedrijfsprocessen te stroomlijnen? Het zijn slechts enkele vragen die aan bod kunnen komen in deze sessie.

Smart & Compact Living

De bevolkingsgroei, de vergrijzing, de verstedelijking en onze immer groeiende levensstandaard en verwachtingen, resulteren in een steeds grotere druk op de prijzen van grond en vastgoed. Dit heeft een rechtstreekse impact op hoe we samenleven, wonen, werken,... en hoe we omgaan met beschikbare ruimte, nieuwe technologie en grondstoffen/materialen. Hoe verzoent de consument zijn constant wijzigende behoeften en hang naar comfortabel leven met een meer rationeel ruim- tegebruik in woon- & werkomgeving? Hoe vertaal je als producent deze opportuniteiten in slim- mere interieuroplossingen die ècht een verschil maken? Oplossingen die meer ‘business value’ genereren èn je klanten in staat stellen om een hogere levenskwaliteit te verzoenen met een efficiënter aanwenden van de beschikbare middelen?

Uiteraard trachten we de thema’s zo relevant mogelijk in te vullen voor de diverse leden en deel- sectoren vertegenwoordigd binnen het netwerk. Suggesties die hiertoe kunnen bijdragen en uw interesse verder zouden aanwakkeren zijn zeker welkom!

VRAGEN

Contacteer Alan Dergent - alan@wood.be - 32 479 27 98 23 of
WOOD.BE - info@wood.be - +32 2 558 15 50